Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL693

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL693. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL693 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL693 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL693 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (876 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESL693 (733 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL693

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust. Veel succes! 4 electrolux inhoud Inhoud Veiligheidsinformatie Productbeschrijving Bedieningspaneel Ingebruikneming Dagelijks gebruik Vaatwasprogramma's Onderhoud en reiniging Het oplossen van problemen Technische gegevens Tips voor testinstanties Installatie Het milieu Garantie/serviceafdeling 5 7 8 12 17 30 32 34 37 39 40 45 46 In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over hoe u schade aan het apparaat kunt voorkomen. Algemene informatie en tips Milieu-informatie veiligheidsinformatie electrolux 5 Veiligheidsinformatie q In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. [. . . ] Plaats het platte filter terug in de bodem van het vaatwascompartiment en controleer of het filter goed op zijn plaats zit. Plaats het grove filter (A) terug in het microfilter (B) en druk beide delen in elkaar. Breng de filtercombinatie terug op zijn plaats en vergrendel het geheel door de hendel tot de aanslag met de wijzers van de klok mee te draaien. Let er bij deze procedure op dat het platte filter niet boven de bodem van het vaatwascompartiment uitsteekt. 3. 1/4 slag tegen de wijzers van de klok in en neem het filter uit. De vaatwasser mag onder geen beding zonder filters worden gebruikt. Een onjuiste terugplaatsing en bevestiging van de filters heeft slechtere vaatwasresultaten tot gevolg. onderhoud en reiniging electrolux 33 Probeer NOOIT de sproeiarmen te verwijderen. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een cocktailprikker. Als de vaatwasser langere tijd niet wordt gebruikt Als u de vaatwasser gedurende langere tijd niet gebruikt, is het aan te bevelen: 1. De stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien; 2. De deur op een kier te zetten om de vorming van vervelende geurtjes te voorkomen; 3. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 C. Als het toch niet anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen. gewicht Geluidsniveau Wijzigingen voorbehouden 38 electrolux technische gegevens Verbruikswaarden Programma Programmaduur (in minuten) Energieverbruik (in kWh) 1. 8 - 2. 0 1. 1 - 1. 5 0. 8 1. 05 Waterverbruik (in liter) 23 - 25 12 - 23 9 15 Intensief Auto Snel Eco (Testprogramma voor testinstanties) * * * * * Voorspoelen 0. 1 4 * De duur van het programma is te zien in het display wanneer het afwasprogramma wordt gekozen. De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van het water, maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid vaat. tips voor testinstanties electrolux 39 Tips voor testinstanties Tests in overeenstemming met EN 60704 moeten worden uitgevoerd bij volledig gevulde machine en met gebruikmaking van het testprogramma (zie "Verbruikswaarden"). Tests in overeenstemming met EN 50242 moeten worden uitgevoerd bij met zout resp. naspoelmiddel gevuld zoutreservoir en spoelmiddeldoseerinrichting en met gebruikmaking van het testprogramma (zie "Verbruikswaarden"). Volledige belading: 12 standaardcouverts Hoeveelheid benodigd vaatwasmiddel: Instelling naspoelmiddel: 5 g + 25 g (type B) stand 4 (type III) Plaatsing bovenrek Plaatsing bestekrek Plaatsing onderrek 40 electrolux installatie Installatie Vastmaken aan de aangrenzende units De vaatwasser moet worden vastgezet om kantelen te voorkomen. Zorg er daarom voor dat het vlak waaronder de vaatwasser wordt vastgezet, stevig verbonden is met de aangrenzende keukenkastjes, de muur of een ander vast bouwelement. De machine waterpas zetten Een machine die goed waterpas staat is essentieel voor een goede sluiting en afdichting van de deur. Als het apparaat goed waterpas staat, raakt de deur aan geen van de kanten de behuizing. Als de deur niet goed sluit, draai dan de stelvoetjes omhoog of omlaag totdat de machine perfect waterpas staat. Alle elektrotechnische en/of loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van het apparaat dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien en/of loodgieter of andere vakbekwame persoon. Deze afwasautomaat is ontworpen voor installatie onder een keukenblad of werkblad. Volg nauwgezet de instructies op de meegeleverde mal voor de inbouw van de afwasautomaat en plaatsing van het meubelpaneel. Er zijn geen verdere openingen voor de ontluchting van de afwasautomaat vereist, maar alleen om de watertoevoer- en afvoerslang en het aansluitsnoer door te laten. De afwasautomaat is voorzien van stelvoetjes voor het instellen van de hoogte. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL693

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL693 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag