Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL68070R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL68070R. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL68070R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL68070R te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL68070R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4638 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL68070R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie 19 Beschrijving van het product 22 Bedieningspaneel 23 Voor het eerste gebruik 25 De waterontharder instellen 25 Gebruik van zout voor de vaatwasser 26 Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel 27 De Multitabfunctie 28 De vaatwasser inruimen 28 Een afwasprogramma selecteren en starten 28 Wasprogramma's 30 Onderhoud en reiniging 31 Problemen oplossen 32 Technische gegevens 34 Milieubescherming 34 Wijzigingen voorbehouden Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. Uit respect voor het milieu, · voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] Als het wasprogramma is afgelopen, wordt een nul op de keukenvloer getoond. De TimeBeam gaat automatisch uit 10 minuten na het eind van het wasprogramma als het apparaat de functie Auto Off heeft. TimeBeam projecteert het aftellen van de starttijdkeuze met stappen van 1 uur (24u, 23u, etc). Aan-/uit-toets Bladertoetsen Display Toets OK/Start Optietoets De berichten op het display en geluidssignalen helpen u bij de bediening van het apparaat. Druk op de optietoets: op het display wordt een menu met beschikbare opties weergegeven. Druk op één van de bladertoetsen om het menu te doorlopen en selecteer de benodigde optie. Druk op de toets OK/Start om te bevestigen of om naar het submenu te gaan. Druk op één van de bladertoetsen om de instelling in het submenu te selecteren. Beschrijving van de optie Met deze functie kunt u de start van het wasprogramma uitstellen met een interval tussen 1 en 24 uur. Het aftellen van de starttijdkeuze verloopt in stappen van 1 uur (24, 23, 22, etc. In het laatste uur verloopt het aftellen in stappen van 1 minuut (59, 58, 57, etc. Bladertoetsen Met deze toetsen kunt u: · 24 electrolux Menu SAVE ENERGY AAN UIT Submenu Beschrijving van de optie Met deze functie wordt de temperatuur in de droogfase verlaagd. Wij bevelen aan de deur van het apparaat te openen en deze op een kier te laten om te borden te laten drogen. Deze functie is voor alle wasprogramma's beschikbaar maar heeft op sommige programma's geen effect. U kunt de kleur van de TimeBeam selecteren voor het juiste contrast met de keukenvloer. Symbolen STARTTIJDKEUZE - gaat aan als de uitgestelde start is ingesteld en terwijl het aftellen bezig is. SIGNAALVOLUME - gaat aan als de geluidssignalen uitgeschakeld zijn (niveau 0). Voor het eerste gebruik Op het display verschijnt LANGUAGE ENGLISH en het woord ENGLISH knippert, u kunt de taal bevestigen of wijzigen. ­ Druk op één van de bladertoetsen om een andere taal te selecteren en druk op de knop OK/Start ter bevestiging. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid 2. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. Mineralen en zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat. [. . . ] Om filter (A) te verwijderen, draait u het linksom en haalt u het uit de filter (B). Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C). Zet filter (A) op z'n plek in filter (B) en draai het rechtsom totdat deze vastklikt. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een cocktailprikker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL68070R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL68070R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag