Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL68060

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL68060. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL68060 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL68060 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL68060 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9882 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESL68060 (9881 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL68060

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Display Het eerste gebruik De waterontharder instellen Gebruik van zout voor de vaatwasser Gebruik van glansspoelmiddel Dagelijks gebruik De vaatwasser inruimen Gebruik van vaatwasmiddelen De Multitabfunctie 2 4 5 6 7 7 8 9 10 11 15 16 Een wasprogramma selecteren en starten 16 De vaatwasser uitruimen 17 Wasprogramma's 18 Onderhoud en reiniging 19 Wat moet u doen, als. 20 Technische gegevens 22 Aanwijzingen voor testinstituten 22 Montage 23 Aansluiting aan de waterleiding 24 Aansluiting aan het elektriciteitsnet 25 Milieubescherming 26 Wijzigingen voorbehouden In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. [. . . ] Dit zijn producten met een gecombineerde reinigings-, glans- en zoutfunctie. Ook kunnen deze verschillende andere middelen bevatten afhankelijk van de soort tabletten die u kiest ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" etc. Als deze functie is geselecteerd blijft hij ook actief gedurende de volgende afwasprogramma's. Bij gebruik van de "Multitab functie" kan de duur van de cyclus veranderen. Schakel de multitab-functie in of uit aan het begin van een afwasprogramma. als het programma loopt kan de "Multitabfunctie" NIET meer worden gewijzigd. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. De waterhardheid in te stellen op de hoogste stand en een afwasprogramma te draaien zonder serviesgoed. Stel de waterhardheid in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving in. Als het nodig is een optie in te stellen, annuleert u het afwasprogramma. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Zie het hoofdstuk 'Afwasprogramma's' voor meer informatie. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Sluit de deur en het programma gaat verder vanaf het punt waarop het was onderbroken. Als een uitgestelde start geannuleerd wordt, wordt ook het afwasprogramma geannuleerd. Als er een nieuw afwasprogramma wordt ingesteld, controleer dan of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is. Het apparaat stopt automatisch en een geluidssignaal laat u weten dat het programma is afgelopen. Open de deur van de afwasmachine, laat hem op een kier staan en wacht een paar minuten voordat u het serviesgoed uit de machine haalt. Dit zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook beter zijn gedroogd Als de energiebesparende optie is ingesteld, dan kan het servies nog nat zijn als het programma is afgelopen. Wij raden u aan om de deur van het apparaat op een kier te laten staan zodat het servies op een natuurlijke wijze kan drogen. Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. [. . . ] Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte bevinden van 60 cm vanaf de bodem van de afwasmachine. De binnendiameter van het verlengstuk mag niet kleiner zijn dan de diameter van de bijgeleverde slang. Evenmin mag de binnendiameter van de voor de aansluitingen aan de afvoer gebruikte koppelingen kleiner zijn dan de diameter van de bijgeleverde slang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL68060

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL68060 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag