Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL67930

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL67930. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL67930 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL67930 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL67930 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1659 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESL67930 (1661 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL67930

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Afwasautomaat ESL 67930 We were thinking of you when we made this product welkom in de wereld van Electrolux electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux! Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. [. . . ] Voorzorgsmaatregelen bij vorst Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 C. Als het toch niet anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen. De machine verplaatsen Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz. ): 1. Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer. Probeer NOOIT de sproeiarmen te verwijderen. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een cocktailprikker. De buitenkant van de machine reinigen Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik nooit schurende producten, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichlooretheen, enz. ). Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het vaatwasmiddelvakje en spoelmiddelreservoir regelmatig met een vochtige doek worden gereinigd. Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een vaatwasprogramma voor extra vuile vaat te draaien zonder vaat, maar met vaatwasmiddel. het oplossen van problemen electrolux 33 Het oplossen van problemen De vaatwasser start niet of stopt terwijil hij bezig is. Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in de tabel hieronder beschreven aanwijzingen. Open de deur en voer de volgende voorgestelde corrigerende handelingen uit. Storingscode en storing q q q q Mogelijke oorzaak en oplossing q Controlelampje Waterkraan brandt, puntvormig optisch signaal knippert, verschijnt in het display, onderbroken geluidssignaal, De waterkraan is verstopt of aangezet met ketelsteen. Het filter (indien aanwezig) in de schroefslangfitting bij de waterinlaatklep is verstopt. Controleer de aansluiting van de waterafvoerslang. q De vaatwasser wordt niet gevuld met water q q q q q puntvormig optisch signaal knippert, verschijnt in het display, onderbroken geluidssignaal, q q Het afwaswater wordt niet afgevoerd q q q puntvormig optisch signaal knippert, verschijnt in het display, onderbroken geluidssignaal, q Draai de waterkraan dicht en raadpleeg ELECTROLUX Service. Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd Schakel het apparaat eerst uit voordat u een corrigerende handeling uitvoert. 34 electrolux het oplossen van problemen Als de afwasautomaat hoger is ingebouwd en voorzien van een meubeldeur die gelijk loopt met de voorkant van de keuken, dan is het optische signaal niet meer te zien. Storing Het programma begint niet q Mogelijke oorzaak en oplossing De deur van de vaatwasser is niet goed gesloten (controlelampje Deur open brandt). Annuleer de uitgestelde start als de vaat direct moet worden gedaan. q q q Als u deze controles hebt uitgevoerd: schakel het apparaat in en sluit de deur. Als de storing of storingscode zich opnieuw voordoet, dient u ELECTROLUX Service te raadplegen. Voor andere, niet in de bovenstaande tabel beschreven storingscodes dient u ELECTROLUX Service te raadplegen. Houd als u contact opneemt met ELECTROLUX Service de volgende gegevens bij de hand: model (Mod. ), productnummer (PNC) en serienummer(S. N. ). Deze informatie is te vinden op de typeplaat aan de zijkant van de deur van de vaatwasser. Wij adviseren u deze nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand hebt: Mod. . het oplossen van problemen electrolux 35 Het vaatwasresultaat is niet bevredigend De borden zijn niet schoon q q Het verkeerde vaatwasprogramma is geselecteerd. De vaat is zo geplaatst dat het water niet alle delen van het oppervlak kan bereiken. De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van de vaat. De filters in de bodem van het vaatwascompartiment zijn vuil of onjuist geplaatst. [. . . ] In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. 15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in Belgi gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL67930

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL67930 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag