Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL67070R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL67070R. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL67070R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL67070R te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL67070R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5726 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL67070R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in de bestekmand. Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel). Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder. Zout dat in het apparaat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het apparaat maken. [. . . ] Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft bijgevuld. Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddelreservoir bijgevuld moet worden. 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt. In-/uitschakelen van de geluidssignalen Toets uitgestelde start Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24 uur uit te stellen. Programmakeuzetoetsen Druk herhaaldelijk op één van deze toetsen om een afwasprogramma in te stellen. Elke keer dat u op een toets drukt, wordt in de display een getal weergegeven dat betrek- King heeft op een afwasprogramma. Toets Energie besparen Met deze functie wordt de temperatuur in de droogfase verlaagd. Wij bevelen aan de deur van het apparaat te openen en deze op een kier te laten om te borden te laten drogen. Op somige programma's heeft de energiebesparingsfunctie geen effect. Multitab-toets Druk op deze toets om de multitabfunctie in- of uit te schakelen Zie 'Multitabfunctie'. Annuleertoets Met deze toets kunt u een afwasprogramma of een uitgestelde start die aftelt, annuleren. Functie-toetsen Gebruik de functie-toetsen voor de volgende handelingen: · Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat. Instelmodus Het apparaat moet in de instelmodus staan voor de volgende bewerkingen: · Een wasprogramma en/of een uitgestelde start selecteren en starten. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: ­ de display de duur van een wasprogramma of van een uitgestelde start weergeeft. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. Volg de bovenstaande procedure om de geluidssignalen weer in te schakelen. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. de waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Waterhardheid Duitse graden (°dH) 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 Franse graden (TH°) 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l Clarke-graden 64 - 88 53 - 63 46 - 52 36 - 45 28 - 35 23 - 27 18 - 22 13 - 17 5 - 12 <5 Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielamp7. [. . . ] Zorg ervoor dat de filters schoon zijn en op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd. U heeft een afwasprogramma ingesteld zonder droogfase of met een verkorte droogfase. Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op een kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt. Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van de deur van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL67070R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL67070R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag