Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL67050

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL67050. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL67050 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL67050 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL67050 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10017 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESL67050 (3374 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL67050

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Het eerste gebruik 6 De waterontharder instellen 6 Gebruik van zout voor de vaatwasser 8 Gebruik van glansspoelmiddel 8 Dagelijks gebruik 9 De vaatwasser inruimen 10 Gebruik van vaatwasmiddelen 14 De Multitabfunctie 15 Een wasprogramma selecteren en starten 16 De vaatwasser uitruimen Wasprogramma's Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Aanwijzingen voor testinstituten Montage Aansluiting aan de waterleiding Aansluiting aan het elektriciteitsnet Milieubescherming 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. correct gebruik · Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. [. . . ] Bij gebruik van de "Multitab functie" kan de duur van de cyclus veranderen. Als dit het geval is wordt de looptijd van het programma automatisch bijgewerkt op het digitale display. Schakel de ''Multitab-functie'' voor het begin van een afwasprogramma in of uit. als het programma loopt kan de "Multitab-functie" NIET meer worden gewijzigd. Als u de "Multitab-functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde programma annuleren en vervolgens de "Multitab-functie". In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen. Druk op functietoets B , de lampjes van de functietoetsen A en C gaan uit, terwijl het lampje van functietoets B blijft knipperen. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de nieuwe instelling aan. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. Als het nodig is een optie in te stellen, annuleert u het afwasprogramma. Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets uitgestelde start, totdat op het display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Een uitgestelde start of een lopend programma annuleren · Druk op de toets annuleren en houd deze vast totdat er twee horizontale streepjes op het digitale display verschijnen. Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde afwasprogramma geannuleerd. Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. Open de deur van de afwasmachine, laat hem op een kier staan en wacht een paar minuten voordat u het serviesgoed uit de machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook beter zijn gedroogd. Als de energiebesparende optie is ingesteld, dan kan het servies nog nat zijn als het programma is afgelopen. [. . . ] Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte bevinden van 60 cm vanaf de bodem van de afwasmachine. Evenmin mag de binnendiameter van de voor de aansluitingen aan de afvoer gebruikte koppelingen kleiner zijn dan de diameter van de bijgeleverde slang. Bij het aansluiten van de afvoerslang op een sifon onder de gootsteen moet het gehele plastic membraan (A) verwijderd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL67050

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL67050 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag