Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL66022

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL66022. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL66022 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL66022 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL66022 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8008 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESL66022 (2731 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL66022

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 4 Het eerste gebruik 6 De waterontharder instellen 6 Gebruik van glansspoelmiddel 7 Dagelijks gebruik 8 De vaatwasser inruimen 9 Gebruik van vaatwasmiddelen 12 De Multitabfunctie 13 Een wasprogramma selecteren en starten 14 De vaatwasser uitruimen Wasprogramma's Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Aanwijzingen voor testinstituten Montage Aansluiting aan de waterleiding Aansluiting aan het elektriciteitsnet Milieubescherming 15 15 16 17 19 19 20 21 22 22 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. correct gebruik · Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. [. . . ] Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwas- Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets die correspondeert met het gewenste programma (zie tabel "afwasprogramma's"). het programma instellen en starten met "uitgestelde start" 1. Druk na het kiezen van het programma toets uitgestelde start in, tot in het display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. Sluit de deur van de afwasmachine, het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren · Houdt tegelijkertijd de beide functietoetsen B en C ingedrukt, totdat alle lampjes van de programmatoetsen branden. Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde afwasprogramma geannuleerd. Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. einde van het afwasprogramma · De afwasmachine stopt automatisch en een geluidssignaal laat u weten dat het programma is afgelopen. Laat de deur van de afwasmachine een paar minuten op een kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook beter zijn gedroogd. Stand-bymodus Als u het apparaat na afloop van het afwasprogramma niet uitschakelt, wordt het apparaat automatisch in de stand-bymodus ge- Drie minuten na afloop van het programma gaan alle indicatielampjes uit en op het digitale display verschijnt een horizontale streep. Druk op een van de toetsen (niet op de aan-/ uittoets), om terug te keren naar de eindeprogrammamodus. Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er water van het bovenrek op het serviesgoed in het onderrek druppelt. Er kan water op de zijkanten en de deur van de afwasmachine ontstaan omdat roestvrij staal uiteindelijk koeler zal worden dan het serviesgoed. Als het afwasprogramma is afgelopen is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien. Programma Mate van vervuiling Sterk vervuild Soort serviesgoed Serviesgoed, bestek, potten en pannen Beschrijving programma Voorwas Hoofdwas tot 70°C 2 tussentijdse spoelgangen Laatste spoelgang Drogen Voorwas Hoofdwas tot 45 °C of 70 °C 1 of 2 tussentijdse spoelgangen Laatste spoelgang Drogen Hoofdwas tot 60°C Laatste spoelgang Voorwas Hoofdwas tot 50°C 1 tussentijdse spoelgang Laatste spoelgang Drogen 1 koude spoelgang (om te voorkomen dat voedselresten kunnen aankoeken). 1) Tijdens het afwasprogramma Auto wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid van het water. [. . . ] Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging tegen de onderkant van het werkoppervlak. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar links of naar rechts lopen Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of in de weg staan. De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL66022

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL66022 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag