Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL6552RA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL6552RA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL6552RA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL6552RA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL6552RA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7903 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESL6552RA (7641 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL6552RA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. Com/shop KLANTENSERVICE Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan. [. . . ] Het gebruik van deze optie verlaagt het energieverbruik (tot 25%) en de programmaduur. Als de optie van toepassing is voor het programma, dan gaat het lampje branden. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. 1 De waterontharder instellen Waterhardheid Duitse graden (°dH) 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 Franse graden (°fH) 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l Clarkegraden 64 - 88 53 - 63 46 - 52 36 - 45 28 - 35 23 - 27 18 - 22 13 - 17 5 - 12 <5 Waterontharder afstelling Handmatig 2 1) 2 1) 21) 21) 21) 21) 1 1 1 12) Elektronisch 10 9 8 7 6 51) 4 3 2 12) 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 9, 0 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 1) Fabrieksinstelling 2) Gebruik geen zout op dit niveau. Als het display een ander programma aangeeft, druk op de toetsen (4) en (5) en houd deze NEDERLANDS 11 ingedrukt tot P1 op het display wordt weergegeven. Druk tegelijk op toetsen (4) en (5) en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toetsen (3), (4) en (5) knipperen. Start om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat. U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid (B) instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid). U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling. Plaats een kleine hoeveelheid van het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft. Als u vaatwastabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A). 2 Een programma instellen en starten De Auto Off-functie Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar minuten uit als: · U heeft de deur niet gesloten om het programma te starten. Het nummer en de duur van het laatst ingestelde programma worden op het display weergegeven. Druk herhaaldelijk op de toets Program om een programma in te stellen. U kunt desgewenst de opties die op het programma van toepassing zijn, instellen. Het nummer en de duur van het programma worden met tussenpozen op het display weergegeven. Als u de deur opent, verschijnt de duur van het programma op het display. Blijf op de toets Delay drukken tot de uitgestelde tijd die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur) op het display verschijnt. Het programmanummer, de duur van het programma en de tijd tot de uitgestelde start worden met tussenpozen op het display weergegeven. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. [. . . ] Com Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden. Ist die Option mit dem Programm kombinierbar, leuchtet die entsprechende Kontrolllampe. Ist die Option nicht mit dem Programm kombinierbar, blinkt die zugehörige Kontrolllampe 3 Mal kurz und erlischt. 1 MyFavourite Mit dieser Option können Sie das Programm und die Optionen, die Sie am häufigsten verwenden, einstellen und speichern. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL6552RA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL6552RA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag