Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL6355LO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL6355LO. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL6355LO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL6355LO te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL6355LO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10220 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL6355LO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. € Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. € Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. [. . . ] U dient het juiste programma in te stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling. Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in doseerbakje (D). Als u vaatwastabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A). 2 Een programma instellen en starten De Auto Off-functie Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar minuten uit als: • U de deur niet hebt gesloten om het programma te starten. € Als u het programma ECO wilt starten, sluit u de deur van het apparaat. € Druk als u een ander programma wilt instellen op de knop van het programma dat u wilt instellen. Reset-functie Bij sommige instellingen moet het apparaat in de gebruikersmodus worden gezet. Blijf op drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur). € De duur van het programma en de tijd tot de uitgestelde start worden met tussenpozen op het display weergegeven. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Aan het einde van het programma Nadat het programma is voltooid, verschijnt 0:00 op het display. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld. Let op • Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. € Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. De deur openen als het apparaat in werking is Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. de uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen Voer de Reset-functie uit. Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma en de opties opnieuw instellen. 1 De waterontharder Hard water bevat een grote hoeveelheid mineralen die schade aan het apparaat en slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. Het is belangrijk om het correcte niveau voor de waterontharder in te stellen. Dit zorgt ervoor dat de waterontharder de juiste hoeveelheid regenereerzout en water gebruikt. 2 Gebruik van zout, glansmiddel en vaatwasmiddel • Gebruik enkel zout, glansmiddel en vaatwasmiddel voor afwasautomaten. [. . . ] Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät auszuschalten und die Einstellung zu bestätigen. € wiederDrücken Sie die Taste „ holt, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät auszuschalten und die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie die Taste wiederholt, bis im Display die gewünschte Zeitvorwahl angezeigt wird (zwischen 1 und 24 Stunden). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL6355LO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL6355LO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag