Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL63010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL63010. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL63010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL63010 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL63010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1687 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESL63010 (1706 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL63010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Afwasmachine ESL 63010 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux! Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. [. . . ] de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 °C. Als het toch niet anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat deze leeglopen. De binnenkant van de machine reinigen Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het afwasmiddelbakje en glansmiddeldoseerbakje regelmatig met een vochtige doek worden gereinigd. Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een afwasprogramma voor ernstig vervuild serviesgoed te draaien met afwasmiddel, maar zonder serviesgoed. De machine verplaatsen Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz. ): 1. Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer. Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt Als u de afwasmachine gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u: Het oplossen van problemen De afwasmachine start niet of stopt als hij bezig is. Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in de tabel hieronder beschreven aanwijzingen. Zet de afwasmachine uit en voer de volgende voorgestelde corrigerende handelingen uit. het oplossen van problemen electrolux 27 Storingscode en storing · voortdurend knipperen van het controlelampje start/annuleren · 1 onderbroken geluidssignaal · 1 keer knipperen van het controlelampje "einde programma" De afwasmachine wordt niet gevuld met water. Mogelijke oorzaak en oplossing · De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag. · Het filter (indien aanwezig) in de schroeffitting van de slang bij de waterinlaatklep is verstopt. · De watertoevoerslang is niet juist geplaatst of is gebogen of geknikt. · De waterafvoerslang is niet juist geplaatst of is gebogen of geknikt. Draai de waterkraan dicht en neem contact op met onze service-afdeling. Vervang de zekering. · voortdurend knipperen van het controlelampje start/annuleren · 2 intermitterende geluidssignalen · 2 keer knipperen van het controlelampje "einde programma" Het afwaswater wordt niet afgevoerd. · voortdurend knipperen van het controlelampje start/annuleren · 3 intermitterende geluidssignalen · 3 keer knipperen van het controlelampje "einde programma" Het programma begint niet. 28 electrolux het oplossen van problemen Als u deze controles hebt uitgevoerd; zet de afwasmachine aan. Als de storing of storingscode zich opnieuw voordoet, dient u contact op te nemen met onze service-afdeling. Voor andere, niet in de bovenstaande tabel beschreven storingscodes dient u ook contact op te nemen met onze service-afdeling. Houd als u contact opneemt met onze service-afdeling de volgende gegevens bij de hand: model (Mod. ), productnummer (PNC) en serienummer (S. N. ). Deze informatie is te vinden op het typeplaatje aan de zijkant van de deur van de afwasmachine. . Wij adviseren u deze nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand hebt: Model. Het afwasresultaat is niet bevredigend De borden zijn niet schoon · Het verkeerde afwasprogramma is geselecteerd. · Het serviesgoed is zo geplaatst dat het water niet alle delen van het oppervlak kan bereiken. · De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed. [. . . ] 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen. *) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland Adres service-afdeling Nederland garantievoorwaarden electrolux 39 AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn Service-informatielijn (voor bezoek ser- tel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL63010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL63010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag