Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL48010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL48010. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL48010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL48010 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL48010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2110 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL48010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Afwasmachine ESL 48010 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com Inhoud Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 4 Het eerste gebruik 6 De waterontharder instellen 6 Gebruik van zout voor de vaatwasser 7 Gebruik van glansspoelmiddel 8 Dagelijks gebruik 9 De vaatwasser inruimen 10 Gebruik van vaatwasmiddelen 12 De Multitabfunctie 13 Een wasprogramma selecteren en starten 14 De vaatwasser uitruimen Wasprogramma's Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Aanwijzingen voor testinstituten Montage Aansluiting aan de waterleiding Aansluiting aan het elektriciteitsnet Milieubescherming 15 15 17 18 20 20 21 22 23 24 Wijzigingen voorbehouden Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. [. . . ] Het display geeft de huidige instelling aan. Glansmiddeldosering gedeactiveerd Glansmiddeldosering geactiveerd 4. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de nieuwe instelling aan. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving. De glansmiddeldosering in te stellen. Een wasprogramma selecteren en starten Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de programmakeuzetoets tot het digitale display het nummer toont van het programma dat u wilt kiezen. Raadpleeg 'Wasprogramma's' voor de keuze van het programma. Als het afwasprogramma is gestart, verschijnt er een puntvormig optisch signaal op de vloer, onder de deur van de afwasmachine. Dit optische signaal blijft branden tot het afwasprogramma is beëindigd. Als het apparaat hoger is ingebouwd en voorzien is van een meubeldeur die gelijk loopt met de voorkant van de keuken, is het signaal niet langer zichtbaar. Het programma instellen en starten met "uitgestelde start" 1. Druk, na het kiezen van het programma, de toets uitgestelde start in, tot op het digitale display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Als de uitgestelde start is verstreken, start het programma automatisch. electrolux 15 Waarschuwing!Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Een lopend afwasprogramma onderbreken · Open de deur van de afwasmachine; het programma stopt. Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren · Druk op de toets Annuleren en houd deze ingedrukt tot er op het digitale display 2 horizontale streepjes verschijnen. [. . . ] · Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door de service-afdeling. Gevaarlijke spanning electrolux 23 Aansluiting waterafvoerslang Het uiteinde van de afvoerslang kan op de volgende manieren worden aangesloten: 1. Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging tegen de onderkant van het werkoppervlak. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL48010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL48010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag