Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL 47710

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL 47710. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL 47710 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL 47710 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL 47710 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1658 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL 47710

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Afwasautomaat ESL 47710 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com INHOUD Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Bediening van het apparaat De waterontharder instellen Gebruik van zout voor de afwasautomaat Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel 9 2 5 5 7 7 8 De Multitabfunctie 10 De afwasautomaat inruimen 10 Een afwasprogramma selecteren en starten 11 Afwasprogramma's 12 Onderhoud en reiniging 13 Problemen oplossen 14 Technische gegevens 16 Milieubescherming 17 Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: · Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] · Het niveau van de waterontharder elektronisch instellen. electrolux 7 · Het glansmiddeldoseerbakje in- of uitschakelen (alleen als de multitabfunctie is ingeschakeld). Het apparaat staat in de instelmodus als: · de display twee horizontale statusstreepjes weergeeft. Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. 8 electrolux Instelling waterhardheid mmol/l Clarke-graden 64 - 88 53 - 63 46 - 52 36 - 45 28 - 35 23 - 27 18 - 22 13 - 17 5 - 12 <5 handmatig elektronisch 10 9 8 7 6 5 1) 4 3 2 1 2) Waterhardheid Duitse graden (°dH) 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 Franse graden (TH°) 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 9, 0 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 2 1) 2 2 1) 1) 2 1) 2 1) 2 1) 1 1 1 1 2) 1) Fabrieksinstelling. 2) Gebruik geen zout op dit niveau. U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen. Handmatig instellen Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of 2 (zie de tabel). Druk tegelijkertijd op toets (4) en (5) en houd de toetsen ingedrukt totdat de in- dicatielampjes van toets (3), (4) en (5) knipperen. Als u op toets (3) drukt: · Gaan de indicatielampjes van toets (4) en (5) uit. · Wordt de instelling van de waterontharder op de display weergegeven en hoort u vijf ge(bijvoorbeeld: luidssignalen = niveau 5). Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het indicatielampje voor zout uit. GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE AFWASAUTOMAAT Het zoutreservoir vullen: 1. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u vult alleen bij het eerste gebruik zout bij). Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. electrolux 9 GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL 1 2 3 4 30 20 + M AX 4 32 - 3. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. Gebruik lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt. Deze tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor de afwasresultaten afnemen. 1 7 6 5 Gebruik van glansmiddel Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer spoelen. Druk op de vrijgaveknop 6 om het deksel te openen 5 van het spoelmiddeldoseerbakje. De markering 'max' toont het maximale niveau. Gebruik van afwasmiddel Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1 . 10 electrolux 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen. [. . . ] Ontstop de gootsteenafvoer. Het apparaat pompt geen water weg. De gootsteenafvoer is geblokkeerd. electrolux 15 Storing Mogelijke oorzaak De aansluiting van de waterafvoerslang is niet correct. · Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. Schakel het apparaat na de controle in. Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling. Als de display andere alarmcodes meldt, neem dan contact op met onze service-afdeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL 47710

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL 47710 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag