Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL 46510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL 46510. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL 46510 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL 46510 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL 46510 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5421 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESL 46510 (1570 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL 46510

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Bediening van het apparaat De waterontharder instellen Gebruik van zout voor de afwasautomaat Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel 9 2 5 5 7 7 8 De Multitabfunctie 10 De afwasautomaat inruimen 10 Een afwasprogramma selecteren en starten 11 Afwasprogramma's 12 Onderhoud en reiniging 13 Problemen oplossen 14 Technische gegevens 16 Milieubescherming 16 Wijzigingen voorbehouden Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. [. . . ] Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir hebt bijgevuld. 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaan de bijbehorende indicatielampjes niet aan als er een wasprogramma loopt. Aan-/uit-toets Druk op deze toets om het apparaat in of uit te schakelen. Tien minuten na het einde van het afwasprogramma, wordt het apparaat automatisch via de Auto Off-functie uitgeschakeld. De resterende tijd tot het einde van het afwasprogramma · Het einde van een afwasprogramma (op de display verschijnt een nul) · Het in- of uitschakelen van de geluidssignalen Programmakeuzetoetsen Druk herhaaldelijk op één van deze toetsen om een afwasprogramma in te stellen. Elke keer dat u op een toets drukt, wordt in de display een getal weergegeven dat betrek- King heeft op een afwasprogramma. Toets Energie besparen Met deze functie wordt de temperatuur in de droogfase verlaagd. De vaat is mogelijk nog vochtig wanneer u aan het eind van het programma de deur van het apparaat opent. Multitabtoets Druk op deze toets om de multitabfunctie in- of uit te schakelen. Reset-toets Druk op deze toets om een lopend afwasprogramma te annuleren Instelmodus Het apparaat moet in de instelmodus staan voor de volgende bewerkingen: · De display de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start weergeeft. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Geluidssignalen U hoort onder de volgende omstandigheden geluidssignalen: · Druk tegelijkertijd op toets (4) en (5) en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toets (3), (4) en (5) knipperen. Als u de geluidssignalen weer wilt inschakelen, volgt u stap (1) tot en met (7). Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. Waterhardheid Duitse graden (°dH) 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 Franse graden (TH°) 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 Druk tegelijkertijd op toets (4) en (5) en houd de toetsen ingedrukt totdat de in- Wordt de instelling van de waterontharder op de display weergegeven en hoort u vijf ge(bijvoorbeeld: luidssignalen = niveau 5). Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het indicatielampje voor zout uit. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u vult alleen bij het eerste gebruik zout bij). Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft. [. . . ] Mogelijke oorzaak De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling. Als de display andere alarmcodes meldt, neem dan contact op met onze service-afdeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL 46510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL 46510 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag