Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL46010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL46010. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL46010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL46010 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL46010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1224 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESL46010 (1285 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL46010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Afwasautomaat ESL 46010 We were thinking of you when we made this product welkom in de wereld van Electrolux electrolux 3 Welkom in de wereld van Electrolux! Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. [. . . ] De stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien; 2. De deur op een kier te zetten om de vorming van vervelende geurtjes te voorkomen; 3. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden. onderhoud en reiniging electrolux 29 Het oplossen van problemen De vaatwasser start niet of stopt terwijil hij bezig is. Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in de tabel hieronder beschreven aanwijzingen. Open de deur en voer de volgende voorgestelde corrigerende handelingen uit. Storingscode en storing q q Mogelijke oorzaak en oplossing q verschijnt in het display, onderbroken geluidssignaal, De waterkraan is verstopt of aangezet met ketelsteen. Het filter (indien aanwezig) in de schroefslangfitting bij de waterinlaatklep is verstopt. Draai de waterkraan dicht en raadpleeg ELECTROLUX Service. De vaatwasser wordt niet gevuld met water q q q q q verschijnt in het display, onderbroken geluidssignaal, q q Het afwaswater wordt niet afgevoerd q q verschijnt in het display, onderbroken geluidssignaal, q Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd Schakel het apparaat eerst uit, voordat u een corrigerende handeling uitvoert. 30 electrolux het oplossen van problemen Storing Het programma begint niet q Mogelijke oorzaak en oplossing De deur van de vaatwasser is niet goed gesloten. Annuleer de uitgestelde start als de vaat direct moet worden gedaan. q q q Als u deze controles hebt uitgevoerd, dient u het apparaat in te schakelen, de toets van het programma dat bezig was voordat het alarm afging in te drukken en de deur van de afwasautomaat te sluiten. Als de storing of storingscode zich opnieuw voordoet, dient u ELECTROLUX Service te raadplegen. Voor andere, niet in de bovenstaande tabel beschreven storingscodes dient u ELECTROLUX Service te raadplegen. Houd als u contact opneemt met ELECTROLUX Service de volgende gegevens bij de hand: model (Mod. ), productnummer (PNC) en serienummer(S. N. ). Deze informatie is te vinden op de typeplaat aan de zijkant van de deur van de vaatwasser. Wij adviseren u deze nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand hebt: Mod. . het oplossen van problemen electrolux 31 Het vaatwasresultaat is niet bevredigend De borden zijn niet schoon q q Het verkeerde vaatwasprogramma is geselecteerd. De vaat is zo geplaatst dat het water niet alle delen van het oppervlak kan bereiken. De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van de vaat. De filters in de bodem van het vaatwascompartiment zijn vuil of onjuist geplaatst. Als er kalkresten op de vaat achterblijven; het zoutreservoir is leeg of de waterontharder is op het onjuiste niveau ingesteld. Verlaag de dosering van het naspoelmiddel. q q q q q q De vaat is nat en dof q q De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige vlekken of een blauwzweem Opgedroogde waterdruppels op glazen en borden q q Verhoog de dosering van het naspoelmiddel. Neem contact op met de consumentenlijn van de vaatwasmiddelfabrikant. q Als het probleem na al deze controles aanhoudt, raadpleeg dan ELECTROLUX Service. 32 electrolux technische gegevens Technische gegevens Afmetingen Breedte Hoogte Diepte Aansluitspanning - totale vermogen - zekering Leidingwaterdruk 44, 6 cm 81, 8 - 87, 8 cm 55, 5 cm Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op de typeplaat op de binnenrand van de deur van de vaatwasser Minimaal Maximaal 0, 05 MPa 0, 8 MPa 9 couverts 33 kg 47 dB (A) Capaciteit Max. gewicht Geluidsniveau Wijzigingen voorbehouden technische gegevens electrolux 33 Verbruikswaarden Programma Intensief Auto Snel Eco (Test programme for test institutes) Programmaduur (in minuten) Energieverbruik (in kWh) 1, 6 - 1, 8 0, 8 - 1, 4 0, 8 0, 8 0, 6 - 0, 7 Waterverbruik (in liter) 19 - 21 11 - 21 8 13 11 - 13 * * * * * Glas * De duur van het programma is zichtbaar in het display. De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van het water, maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid vaat. 34 electrolux tips voor testinstanties Tips voor testinstanties Tests in overeenstemming met EN 60704 moeten worden uitgevoerd bij volledig gevulde machine en met gebruikmaking van het testprogramma (zie "Verbruikswaarden"). [. . . ] In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in Belgi gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL46010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL46010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag