Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL45015

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL45015. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL45015 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL45015 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL45015 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4858 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL45015

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in de bestekmand. Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel). Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder. Zout dat in het apparaat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het apparaat maken. [. . . ] 1) Wanneer het zoutreservoir leeg is, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt. Programmakeuzetoetsen Druk op één van deze toetsen om een afwasprogramma in te stellen. Stel het juiste wasprogramma in voor het type lading en de mate van vervuiling (zie 'Wasprogramma's). Toets Uitgestelde start Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 3, 6 of 9 uur uit te stellen. Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat. Instelmodus Het apparaat moet in de instelmodus staan voor de volgende bewerkingen: · Een wasprogramma en/of een uitgestelde start selecteren en starten. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: ­ slechts één programma-indicatielampje aan gaat. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. Volg de bovenstaande procedure om de geluidssignalen weer in te schakelen. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving. Waterhardheid Duitse graden (°dH) 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 Franse graden (TH°) 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l Clarke-graden 64 - 88 53 - 63 46 - 52 36 - 45 28 - 35 23 - 27 18 - 22 13 - 17 5 - 12 <5 Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. ­ Het indicatielampje einde begint te knipperen Het aantal knipperingen toont de huidige afstelling. Telkens als u op functietoets A drukt, gaat de instelling naar het daaropvolgende niveau. Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u vult alleen bij het eerste gebruik zout bij). Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Gebruik lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt. Deze tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor de afwasresultaten afnemen. [. . . ] Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. Voer de bovengenoemde stappen uit totdat het indicatielampje einde programma uit gaat, om het glansmiddeldoseerbakje uit te schakelen. Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van de deur van het apparaat. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL45015

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL45015 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag