Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL4111I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL4111I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESL4111I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESL4111I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESL4111I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (583 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESL4111I (585 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESL4111I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afwasautomaat Lave-vaisselle Model ESL 4111 NL F Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation bladzijde 2 page 18 Inhoud Waarschuwingen en belangrijke adviezen Afdanken Economisch en milieubewust afwassen Installatie Inbouw-aanwijzingen De afwasmachine waterpas zetten Bevestigen aan aangrenzende keukenmeubelen Watertoevoer Waterafvoer Elektrische aansluiting Beschrijving van het apparaat Het bedieningspaneel Voordat u de machine in gebruik neemt Waterontharder Zoutreservoir vullen Glansmiddelreservoir vullen Dagelijks gebruik Plaatsing van het serviesgoed en het bestek Gebruik van de onderste korf Bestekmandje Gebruik van de bovenste korf Hoogteregeling bovenste korf Afwasmiddel Verschillende types afwasmiddel Programma-overzicht Een afwasprogramma starten 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 13 Onderhoud Schoonmaken van de zeven Als de machine langere tijd buiten gebruik is Bescherming tegen vorst Vervoeren van de machine Wat is er aan de hand, als. . . Service en onderdelen Toelichtingen voor testinstituten 14 14 14 14 14 15 16 17 Technische gegevens Afmetingen Breedte Hoogte Maximale diepte Maximale diepte bij open deur 44. 6 cm 81. 8 - 87. 8 cm 55. 5 cm 114 cm Elektrische aansluiting: Lichtspanning/frequentie Aansluitwaarde Zekering Waterdruk De nominale aansluitgegevens staan op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur. Minimum Maximum 50 kPa (0. 5 bar) 800 kPa (8 bar) 9 couverts Capaciteit Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: - 73/23/EG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen; - 89/336/EG van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen. 2 Waarschuwingen en belangrijke adviezen Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt. Installatie q Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat q Ga niet op de open deur zitten of staan. [. . . ] Verhoog de dosering als op het serviesgoed druppels of druppelvlekken achterblijven. Verlaag de dosering als het serviesgoed witte, kleverige strepen vertoont. BR12 Vul glansmiddel bij wanneer de indicator (B) helder is. BR11 8 Dagelijks gebruik q q q q q Controleer of er zout of glansmiddel bijgevuld moet worden. Start het afwasprogramma. Plaatsing van het serviesgoed en het bestek Sponzen, vaatdoekjes en alle voorwerpen die zich met water kunnen volzuigen, mogen niet in de afwasautomaat gereinigd worden. q Alvorens het serviesgoed in de machine te plaatsen, moet u: - Alle etensresten verwijderen. Houd u bij het plaatsen van het serviesgoed aan de volgende regels: - Het serviesgoed en het bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet hinderen. moeten met de opening naar beneden worden geplaatst zodat er geen water in achterblijft. - Het serviesgoed en het bestek mogen niet in of op ander serviesgoed worden geplaatst. - Glazen mogen niet tegen elkaar aan worden geplaatst, om te voorkomen dat zij breken. Plastic servies en pannen met anti-aanbaklaag hebben de neiging om meer waterdruppeltjes vast te houden; dit type servies droogt daarom niet zo goed als porselein en staal. q q Voor machinaal afwassen is het volgende bestek/servies niet geschikt: q q q q q q q q beperkt geschikt: q q q Bestek met heften van hout, hoorn, porselein of parelmoer. Kunstnijverheidsartikelen. q Aardewerk alleen in de machine afwassen, als het van de aanduiding "geschikt voor de afwasautomaat" voorzien is. Versieringen die op het glazuur zijn aangebracht kunnen door zeer vaak machinaal afwassen verbleken. Etensresten als eiwit, eigeel en mosterd veroorzaken vaak verkleuringen of vlekken op zilver. Zilver daarom altijd goed schoon spoelen, als het niet direct na gebruik wordt afgewassen. Sommige glassoorten kunnen na vele malen machinaal afwassen dof worden. Trek de korven naar buiten om ze te beladen. Bestekmandje Messen met een lang lemmet die rechtop staan kunnen gevaarlijk zijn. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep naar boven. Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. Om het afwasresultaat te verbeteren, raden wij aan de meegeleverde bestekverdeler te gebruiken als de vorm en afmetingen van het bestek dat toestaan 9 Gebruik van de onderste korf In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden, schalen en bestek kwijt. Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf plaatsen en er op toezien dat de sproeiarmen onbelemmerd kunnen ronddraaien. UI61 UI24 UI76 Gebruik van de bovenste korf De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare kopjesrekken, dat het water overal bij kan. Afwasmiddel Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoudafwasmachines. Als u onvoldoende afwasmiddel doseert, veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat, maar alleen onnodige verspilling en belast het millieu. Het afwasmiddel wordt voor het begin van ieder afwasprogramma gedoseerd (niet bij het programma "Voorspoelen"). de te gebruiken hoeveelheid en de bewaarinstructies die op de verpakking van het afwasmiddel vermeld zijn op. US75 Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. Afwasmiddel doseren 1. [. . . ] Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 14 Wat is er aan de hand, als. . . Met behulp van de volgende aanwijzingen kunt u zelf de meeste kleine storingen van de afwasmachine verhelpen. . . . er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat De afwasmachine start niet of hij stopt tijdens het afwassen, alle toetsen zijn buiten werking, behalve toets aan/uit. Schakel de afwasmachine uit met toets aan/uit en controleer het volgende. Storing Mogelijke oorzaak Waterkraan verstopt of verkalkt. Gebruik een ander merk afwasmiddel. De machine neemt geen water in. Verstopte of vuile zeef (indien aanwezig) van de watertoevoerslang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESL4111I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESL4111I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag