Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67070XR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67070XR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESI67070XR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67070XR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESI67070XR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5515 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESI67070XR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Voor het eerste gebruik De waterontharder instellen Gebruik van zout voor de vaatwasser Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel De Multitabfunctie 2 5 6 8 8 9 10 10 De vaatwasser inruimen 11 Een afwasprogramma selecteren en starten 11 Wasprogramma's 13 Onderhoud en reiniging 14 Problemen oplossen 15 Technische gegevens 17 Milieubescherming 17 Wijzigingen voorbehouden Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. Uit respect voor het milieu, · voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] Blijf op een van deze toetsen drukken tot het controlelampje van het gewenste programma aan gaat. Zie 'Wasprogramma's' voor meer gegevens over de wasprogramma's. Multitab-toets Druk op deze toets om de multitabfunctie inof uit te schakelen Zie 'Multitabfunctie'. Toets Energie besparen Met deze functie wordt de temperatuur in de droogfase verlaagd. Wij bevelen aan de deur van het apparaat te openen en deze op een kier te laten om te borden te laten drogen. Op somige programma's heeft de energiebesparingsfunctie geen effect. Toets uitgestelde start Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24 uur uit te stellen. Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitab-functie aan staat. Instelmodus Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen: · Een afwasprogramma en/of een uitgestelde start selecteren en starten. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: ­ slechts één programma-indicatielampje aan gaat. ­ Het display toont de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Voor het eerste gebruik Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure: 1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. Mineralen en zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat. Mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water). Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes boven de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden. Gebruik van zout voor de vaatwasser Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen bij het eerste gebruik). Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte afwasprogramma's. [. . . ] Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten' als u de uitgestelde start wilt annuleren. Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling. Indien het display andere foutcodes meldt, neem dan contact op met onze service-afdeling. De benodigde gegevens voor de service-afdeling staan op het typeplaatje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESI67070XR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESI67070XR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag