Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67050X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67050X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESI67050X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67050X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESI67050X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8995 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESI67050X (3390 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESI67050X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Het eerste gebruik De waterontharder instellen Gebruik van zout voor de vaatwasser Gebruik van glansspoelmiddel Dagelijks gebruik De vaatwasser inruimen Gebruik van vaatwasmiddelen De Multitabfunctie 24 26 27 29 29 30 31 32 33 37 38 Een afwasprogramma selecteren en starten 38 De vaatwasser uitruimen 40 Wasprogramma's 40 Onderhoud en reiniging 41 Problemen oplossen 43 Technische gegevens 44 Montage 44 Aansluiting aan de waterleiding 45 Aansluiting aan het elektriciteitsnet 46 Milieubescherming 47 Wijzigingen voorbehouden In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. correct gebruik · Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. [. . . ] Als u de "Multitab-functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde programma annuleren en vervolgens de "Multitab-functie". In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen. Druk op functietoets B, de programmalampjes boven functietoetsen A en C gaan uit. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. De waterhardheid in te stellen op de hoogste stand en een afwasprogramma te draaien zonder serviesgoed. Stel de waterhardheid in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving in. Als het nodig is een Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Wanneer een programma is gekozen gaat het bijbehorende controlelampje branden. het programma instellen en starten met "uitgestelde start" 1. Druk, na het kiezen van het programma, de toets uitgestelde start in, tot op het digitale display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. Het aantal uren in het display knippert niet langer, maar brandt continu. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. De selectie van het afwasprogramma en de uitgestelde start kan ook plaatsvinden met de deur dicht. Wanneer u op een programmatoets drukt, heeft u SLECHTS 3 seconden Om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Druk opnieuw op de aan-/uittoets; het programma gaat verder waar het was onderbroken. Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren · Druk op de toets annuleren en houd vast totdat alle programmalampjes aan gaan. Als u een uitgestelde start wilt annuleren, worden ook het afwasprogramma en de opties (behalve multitab) geannuleerd. Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. Het controlelampje van het zojuist beëindigde programma blijft branden. [. . . ] Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging tegen de onderkant van het werkoppervlak. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte bevinden van 60 cm vanaf de bodem van de afwasmachine. De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESI67050X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESI67050X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag