Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67040XR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67040XR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESI67040XR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67040XR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESI67040XR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5494 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESI67040XR (2651 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESI67040XR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie mehrmals die Funktionstaste A, bis das Display die gewünschte Einstellung anzeigt. Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten. Drücken Sie die Zeitvorwahltaste mehrmals, bis das Display die notwendige Anzahl der Stunden der Zeitvorwahl anzeigt. Veiligheidsinformatie 35 Beschrijving van het product 38 Bedieningspaneel 39 Voor het eerste gebruik 41 De waterontharder instellen 41 Gebruik van zout voor de vaatwasser 42 Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel 42 De Multitabfunctie 43 De vaatwasser inruimen 43 Een afwasprogramma selecteren en starten 44 Wasprogramma's 45 Onderhoud en reiniging 46 Problemen oplossen 47 Technische gegevens 50 Milieubescherming 50 Wijzigingen voorbehouden Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. [. . . ] Annuleertoets Met deze toets kunt u een afwasprogramma of een uitgestelde start die aftelt, annuleren. Programmakeuzetoetsen Met deze toetsen kunt u het wasprogramma kiezen. Blijf op een van deze toetsen drukken tot het controlelampje van het gewenste programma aan gaat. Zie 'Wasprogramma's' voor meer gegevens over de wasprogramma's. Multitab-toets Druk op deze toets om de multitabfunctie inof uit te schakelen Zie 'Multitabfunctie'. Toets Energie besparen Met deze functie wordt de temperatuur in de droogfase verlaagd. Wij bevelen aan de deur van het apparaat te openen en deze op een kier te laten om te borden te laten drogen. Op somige programma's heeft de energiebesparingsfunctie geen effect. Toets uitgestelde start Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24 uur uit te stellen. Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitab-functie aan staat. Instelmodus Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen: · Een afwasprogramma en/of een uitgestelde start selecteren en starten. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: ­ slechts één programma-indicatielampje aan gaat. ­ Het display toont de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Voor het eerste gebruik Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure: 1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. Mineralen en zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat. Mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water). Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes boven de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden. Gebruik van zout voor de vaatwasser Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen bij het eerste gebruik). [. . . ] Hoewel deze filters maar weinig onderhoud vergen, adviseren wij de filters regelmatig te controleren en zo nodig te reinigen. Om filter (A) te verwijderen, draait u het linksom en haalt u het uit de filter (B). Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C). Zet filter (A) op z'n plek in filter (B) en draai het rechtsom totdat deze vastklikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESI67040XR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESI67040XR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag