Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67010X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67010X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESI67010X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI67010X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESI67010X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13008 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESI67010X (3266 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESI67010X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Het eerste gebruik 6 De waterontharder instellen 7 Gebruik van zout voor de vaatwasser 8 Gebruik van glansspoelmiddel 9 Dagelijks gebruik 10 De vaatwasser inruimen 10 Gebruik van vaatwasmiddelen 14 De Multitabfunctie 15 Een wasprogramma selecteren en starten 16 De vaatwasser uitruimen Wasprogramma's Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Aanwijzingen voor testinstituten Montage Aansluiting aan de waterleiding Aansluiting aan het elektriciteitsnet Milieubescherming 17 17 18 20 22 22 23 24 25 25 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. correct gebruik · Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. [. . . ] Stel de waterhardheid in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving in. Als het nodig is een optie in te stellen, annuleert u het afwasprogramma. Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Wanneer een programma is gekozen gaat het bijbehorende controlelampje branden. het programma instellen en starten met "uitgestelde start" 1. Druk, na het kiezen van het programma, de toets uitgestelde start in, tot op het digitale display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. Het aantal uren in het display knippert niet langer, maar brandt continu. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. De selectie van het afwasprogramma en de uitgestelde start kan ook plaatsvinden met de deur dicht. Wanneer u op een programmatoets drukt, heeft u SLECHTS 3 seconden om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Druk opnieuw op de aan-/uittoets; het programma gaat verder waar het was onderbroken. Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren · Druk op de toets annuleren en houd vast totdat alle programmalampjes aan gaan. Als u een uitgestelde start wilt annuleren, worden ook het afwasprogramma en de opties (behalve multitab) geannuleerd. Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. Het controlelampje van het zojuist beëindigde programma blijft branden. Open de deur van het apparaaat, laat hem op een kier staan en wacht een paar minuten voordat u het serviesgoed verwijdert. Als de energiebesparende optie is ingesteld, dan kan het servies nog nat zijn als het programma is afgelopen. Wij raden u aan om de deur van het apparaat op een kier te laten staan zodat het servies op een natuurlijke wijze kan drogen. Stand-bymodus Als u het apparaat na afloop van het afwasprogramma niet uitschakelt, wordt het apparaat automatisch in de stand-bymodus gezet. [. . . ] De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte bevinden van 60 cm vanaf de bodem van de afwasmachine. De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar links of naar rechts lopen Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of in de weg staan. De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen. De totale lengte van de afvoerslang, inclusief een eventueel verlengstuk, mag niet langer zijn dan 4 meter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESI67010X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESI67010X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag