Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI66065XR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI66065XR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESI66065XR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI66065XR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESI66065XR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5400 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESI66065XR (5475 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESI66065XR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ­ Das Display die Dauer des Spülprogramms oder die Zeitvorwahl anzeigt. Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten. Veiligheidsinformatie 34 Beschrijving van het product 37 Bedieningspaneel 38 Voor het eerste gebruik 39 De waterontharder instellen 40 Gebruik van zout voor de vaatwasser 41 Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel 41 De Multitabfunctie 42 De vaatwasser inruimen 42 Een afwasprogramma selecteren en starten 43 Wasprogramma's 44 Onderhoud en reiniging 45 Problemen oplossen 46 Technische gegevens 48 Milieubescherming 48 Wijzigingen voorbehouden Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. Uit respect voor het milieu, · voor de correcte werking van het apparaat. [. . . ] Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft gevuld. Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden. 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt. Programmakeuzetoetsen Met deze toetsen kunt u het wasprogramma kiezen. Druk op een programmatoets en het bijbehorende indicatielampje gaat aan. Zie 'Wasprogramma's' voor meer gegevens over de wasprogramma's. Toets uitgestelde start Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24 uur uit te stellen. Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat. Instelmodus Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen: · Het selecteren en starten van een wasprogramma en/of een uitgestelde start. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: ­ Slechts één programma-indicatielampje aan gaat. ­ Het display toont de duur van een wasprogramma of van een uitgestelde start. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Voor het eerste gebruik Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure: 1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. Mineralen en zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat. Mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water). Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden. Gebruik van zout voor de vaatwasser Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen bij het eerste gebruik). Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft. [. . . ] Hoewel deze filters maar weinig onderhoud vergen, adviseren wij de filters regelmatig te controleren en zo nodig te reinigen. Om filter (A) te verwijderen, draait u het linksom en haalt u het uit de filter (B). Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C). Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een cocktailprikker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESI66065XR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESI66065XR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag