Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI66060XR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI66060XR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESI66060XR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI66060XR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESI66060XR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4086 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESI66060XR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Voor het eerste gebruik De waterontharder instellen Gebruik van zout voor de vaatwasser Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel De Multitabfunctie 2 5 6 7 8 9 9 10 De vaatwasser inruimen 10 Een afwasprogramma selecteren en starten 11 Wasprogramma's 12 Onderhoud en reiniging 13 Problemen oplossen 14 Technische gegevens 16 Milieubescherming 16 Wijzigingen voorbehouden Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. Uit respect voor het milieu, · voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt. Programmakeuzetoetsen Met deze toetsen kunt u het wasprogramma kiezen. Druk op een programmatoets en het bijbehorende indicatielampje gaat aan. Zie 'Wasprogramma's' voor meer gegevens over de wasprogramma's. Toets uitgestelde start Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24 uur uit te stellen. Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat. Instelmodus Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen: · Het selecteren en starten van een wasprogramma en/of een uitgestelde start. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: ­ Slechts één programma-indicatielampje aan gaat. ­ Het display toont de duur van een wasprogramma of van een uitgestelde start. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Voor het eerste gebruik Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure: 1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. Mineralen en zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat. Mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water). Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes ­ De indicatielampjes boven de functietoetsen B en C gaan uit. Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden. Gebruik van zout voor de vaatwasser Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen bij het eerste gebruik). Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte afwasprogramma's. [. . . ] Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een cocktailprikker. De buitenoppervlakken reinigen Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Zet filter (A) op z'n plek in filter (B) en draai het rechtsom totdat deze vastklikt. Mogelijke oorzaak De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESI66060XR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESI66060XR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag