Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI6515LOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI6515LOX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESI6515LOX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESI6515LOX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESI6515LOX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8475 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESI6515LOX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. € Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. € Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. [. . . ] Druk tegelijk op de toetsen Program en Delay en houd deze ingedrukt tot de indicatielampjes van het programma en van de opties knipperen. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. 1 De waterontharder instellen Waterhardheid Duitse graden (°dH) 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 Franse graden (°fH) 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l Clarkegraden 64 - 88 53 - 63 46 - 52 36 - 45 28 - 35 23 - 27 18 - 22 13 - 17 5 - 12 <5 Waterontharder afstelling Handmatig 2 1) 2 1) 21) 21) 21) 21) 1 1 1 12) Elektronisch 10 9 8 7 6 51) 4 3 2 12) 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 9, 0 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 1) Fabrieksinstelling 2) Gebruik geen zout op dit niveau. Start om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat. U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid (B) instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 of 6 (hoogste hoeveelheid). Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in doseerbakje (D). Als u vaatwastabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A). 2 Een programma instellen en starten De Auto Off-functie Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar minuten uit als: • U hebt de deur niet gesloten. Het indicatielampje en de duur van het laatst ingestelde programma gaan branden. Blijf op Program drukken tot de aanduiding van het programma dat u wilt instellen ver- 1 schijnt. € Als u het programma MyFavourite wilt instellen, houd Program dan ingedrukt tot de indicatielampjes van het programma MyFavourite en de opties gaan branden. Blijf op Delay drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur). NEDERLANDS 13 De deur openen als het apparaat in werking is Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. Aan het einde van het programma Nadat het programma is voltooid, verschijnt 0:00 op het display. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft uitgeschakeld. Let op • Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. € Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Druk tegelijk op de toetsen Program en Option en houd deze ingedrukt tot de duur van het ingestelde programma wordt weergegeven. Bij het annuleren van de uitgestelde start worden ook de ingestelde opties geannuleerd (behalve Multitab). [. . . ] Halten Sie gleichzeitig die Tasten Program und Delay gedrückt, bis die Programmkontrolllampen und die Optionskontrolllampen blinken. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät auszuschalten und die Einstellung zu bestätigen. Wenn Sie die Kombi-Reinigungstabletten verwenden, schalten Sie die Option Multitab ein. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät auszuschalten und die Einstellung zu bestätigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESI6515LOX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESI6515LOX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag