Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66820. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF66820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66820 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF66820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14349 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF66820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Het eerste gebruik 6 De waterontharder instellen 6 Gebruik van zout voor de vaatwasser 7 Gebruik van glansspoelmiddel 8 Dagelijks gebruik 9 De vaatwasser inruimen 10 Gebruik van vaatwasmiddelen 14 De Multi-tabfunctie 15 Een wasprogramma selecteren en starten 16 De vaatwasser uitruimen Wasprogramma's Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Aanwijzingen voor testinstituten Montage Aansluiting aan de waterleiding Aansluiting aan het elektriciteitsnet Milieubescherming 17 17 18 20 21 21 22 23 25 25 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. correct gebruik · Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. [. . . ] In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen. Om de functie uit te schakelen dient u opnieuw deze twee toetsen in te drukken tot het desbetreffende controlelampje van het symbool van de "Multi-tab-functie" uitgaat. Druk op functietoets B, de lampjes van de functietoetsen A en C gaan uit, terwijl het lampje van functietoets B blijft knipperen. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de nieuwe instelling aan. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets die correspondeert met het gewenste programma (zie tabel "afwasprogramma's"). Wanneer een programma is gekozen gaat het corresponderende controlelampje branden. Druk na het kiezen van het programma de toets uitgestelde start in, tot in het display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden. Het aantal uren in het display knippert niet langer, maar brandt continu. als de functie uitgestelde start is ingesteld , is het controlelampje programma bezig uit. Als het aftellen van de uitgestelde start is verstreken, start het afwasprogramma automatisch en gaat het controlelampje programma bezig branden. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. De selectie van het afwasprogramma en de uitgestelde start kan ook plaatsvinden met de deur dicht. Onthoud dat u op deze wijze, als een programmatoets eenmaal is ingedrukt, u nog SLECHTS 3 seconden de gelegenheid hebt om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen, waarna het gekozen programma automatisch zal starten. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren · Houd tegelijkertijd de twee functietoetsen B en C ingedrukt, totdat alle controlelampjes van de programmatoetsen gaan branden en het controlelampje van programma bezig uit gaat. [. . . ] De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen. Als u voor de afvoerslang een verlengstuk gebruikt, mag dit niet langer zijn dan 2 meter en de binnendiameter mag niet kleiner zijn dan de diameter van de meegeleverde slang. Evenmin mag de binnendiameter van de voor de aansluitingen aan de afvoer gebruikte koppelingen kleiner zijn dan de diameter van de bijgeleverde slang. Bij het aansluiten van de afvoerslang op een sifon onder de gootsteen moet het gehele plastic membraan (A) verwijderd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF66820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF66820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag