Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66814XR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66814XR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF66814XR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66814XR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF66814XR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3206 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF66814XR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Voor het eerste gebruik De waterontharder instellen Gebruik van zout voor de vaatwasser Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel De Multitabfunctie 2 5 6 8 8 9 10 11 De vaatwasser inruimen 11 Een afwasprogramma selecteren en starten 12 Wasprogramma's 13 Onderhoud en reiniging 14 Problemen oplossen 15 Technische gegevens 17 Milieubescherming 18 Montage 18 Wijzigingen voorbehouden Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. Uit respect voor het milieu, · voor de correcte werking van het apparaat. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] de andere LED-lampjes gaan aan naarmate het afwasprogramma verstrijkt. Aan het einde van een wasprogramma gaan alle 5 LED-lampjes met groen licht branden. Alle 5 LED-lampjes knipperen met blauw licht als het apparaat een storing vertoont. Functie-toetsen Gebruik de functie-toetsen voor de volgende handelingen: · Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat. Instelmodus Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen: · Een afwasprogramma en/of een uitgestelde start selecteren en starten. Het apparaat staat in de instelmodus als: ­ het display geeft twee horizontale streepjes weer, ­ alle 5 LED-lampjes van de weergave programmavoortgang gaan blauw branden. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: ­ Het display toont de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start, Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. Volg de bovenstaande procedure om de geluidssignalen weer in te schakelen. Voor het eerste gebruik Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure: 1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. Mineralen en zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat. Mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water). Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes 7. Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden. Gebruik van zout voor de vaatwasser Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen bij het eerste gebruik). Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte afwasprogramma's. Gebruik lange afwasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig te verwijderen. Gebruik van glansmiddel Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. [. . . ] Mogelijke oplossing Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het type lading en mate van vervuiling. Zorg ervoor dat een goede plaatsing van het serviesgoed de sproeiarmen niet blokkeert. De filters zijn vuil of niet juist ge- Zorg ervoor dat de filters schoon monteerd en geplaatst. Het deksel van het zoutreservoir Zorg ervoor dat de dop van het is niet goed gesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF66814XR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF66814XR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag