Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66811X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66811X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF66811X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66811X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF66811X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15708 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF66811X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Het eerste gebruik 7 De waterontharder instellen 7 Gebruik van zout voor de vaatwasser 8 Gebruik van glansspoelmiddel 9 Dagelijks gebruik 10 De vaatwasser inruimen 11 Gebruik van vaatwasmiddelen 15 De Multi-tabfunctie 16 Een wasprogramma selecteren en starten 16 De vaatwasser uitruimen Wasprogramma's Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Aanwijzingen voor testinstituten Montage Aansluiting aan de waterleiding Aansluiting aan het elektriciteitsnet Milieubescherming 17 18 19 20 22 22 23 24 25 26 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. correct gebruik · Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. [. . . ] Als u de "Multitab-functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde programma annuleren en vervolgens de "Multitab-functie". In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen. Om de functie uit te schakelen dient u opnieuw deze twee toetsen in te drukken tot het desbetreffende controlelampje van het symbool van de "Multi-tab-functie" uitgaat. Druk op functietoets B, de lampjes van de functietoetsen A en C gaan uit, terwijl het lampje van functietoets B blijft knipperen. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de nieuwe instelling aan. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets die overeenkomt met het gewenste programma (zie tabel 'Afwasprogramma's'). Druk na het kiezen van het programma toets uitgestelde start in, tot in het display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden. Alleen het eerste LED-lampje van de weergave programmavoortgang blijft tijdens het aftellen van de uitgestelde start branden. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren · Houdt tegelijkertijd de twee functietoetsen B en C ingedrukt, totdat alle lampjes van de programmatoetsen branden. Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde afwasprogramma geannuleerd. Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. einde van het afwasprogramma · De afwasautomaat stopt automatisch en een geluidssignaal laat u weten dat het programma is afgelopen. Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op een kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt. Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. [. . . ] Indien niet het gehele membraan wordt verwijderd zullen zich op den duur voedseldeeltjes verzamelen die de afvoerslang van de afwasmachine kunnen verstoppen. De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar links of naar rechts lopen. Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of blokkeren. De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF66811X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF66811X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag