Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66810. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF66810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66810 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF66810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2862 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESF66810 (2860 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF66810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Afwasautomaat ESF 66810 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com Inhoud Veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Een wasprogramma selecteren en starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Wijzigingen voorbehouden Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. [. . . ] Om de functie uit te schakelen dient u opnieuw deze twee toetsen in te drukken tot het desbetreffende controlelampje van het symbool van de "Multi-tab-functie" uitgaat. · De glansmiddeldosering kan alleen worden in- of uitgeschakeld als de "Multi-Tab-functie" actief is. Houd tegelijkertijd de functietoetsen B en C ingedrukt, tot de lampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. Druk op functietoets B, de lampjes van de functietoetsen A en C gaan uit, terwijl het lampje van functietoets B blijft knipperen. Het display geeft de huidige instelling aan. Glansmiddeldosering gedeactiveerd Glansmiddeldosering geactiveerd 4. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de nieuwe instelling aan. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken. 16 electrolux Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwas- programma, zonder serviesgoed, draaien. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving. De glansmiddeldosering in te stellen. Een wasprogramma selecteren en starten Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets die overeenkomt met het gewenste programma (zie tabel 'Afwasprogramma's'). De weergave programmavoortgang laat geleidelijk de voortgang van het afwasprogramma zien. Het programma instellen en starten met "uitgestelde start" 1. Druk na het kiezen van het programma toets uitgestelde start in, tot in het display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden. Alleen het eerste LED-lampje van de weergave programmavoortgang blijft tijdens het aftellen van de uitgestelde start branden. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Als de uitgestelde start is verstreken, start het programma automatisch. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Een lopend afwasprogramma onderbreken · Open de deur van de afwasmachine; het programma stopt. [. . . ] · Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door de service-afdeling. Gevaarlijke spanning Aansluiting waterafvoerslang Het uiteinde van de afvoerslang kan op de volgende manieren worden aangesloten: 1. Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging tegen de onderkant van het werkoppervlak. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF66810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF66810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag