Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66730X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66730X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF66730X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66730X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF66730X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13349 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESF66730X (3384 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF66730X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Opatrn zvednte ob strany nahoru, a pak spuste záchytný mechanismus pomalu dol, stále ho pitom drzte. Veiligheidsinformatie 25 Beschrijving van het product 27 Bedieningspaneel 28 Het eerste gebruik 29 De waterontharder instellen 29 Gebruik van zout voor de vaatwasser 30 Gebruik van glansspoelmiddel 31 Dagelijks gebruik 32 De vaatwasser inruimen 33 Gebruik van vaatwasmiddelen 37 De Multitab-functie 38 Een wasprogramma selecteren en starten 38 De vaatwasser uitruimen Wasprogramma's Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Aanwijzingen voor testinstituten Montage Aansluiting aan de waterleiding Aansluiting aan het elektriciteitsnet Milieubescherming 40 40 41 42 44 44 45 46 48 48 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. [. . . ] Druk op functietoets B , de lampjes van de functietoetsen A en C gaan uit, terwijl het lampje van functietoets B blijft knipperen. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de nieuwe instelling aan. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets die correspondeert met het gewenste programma (zie tabel "afwasprogramma's"). Wanneer een programma is gekozen gaat het corresponderende controlelampje branden. Druk, na het kiezen van het programma, de toets uitgestelde start in, tot op het digitale display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden. Het aantal uren in het display knippert niet langer, maar brandt continu. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Als het aftellen van de uitgestelde start is verstreken, start het afwasprogramma automatisch en gaat het controlelampje programma bezig branden. De selectie van het afwasprogramma en de uitgestelde start kan ook plaatsvinden met de deur dicht. Wanneer u op een programmatoets drukt, heeft u SLECHTS 3 seconden om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Druk opnieuw op de aan-/uittoets; het programma gaat verder waar het was onderbroken. Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren · Houdt tegelijkertijd de twee functietoetsen B en C ingedrukt, totdat alle lampjes van de programmatoetsen branden. Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde afwasprogramma geannuleerd. Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. einde van het afwasprogramma · De afwasmachine stopt automatisch en het controlelampje programma bezig gaat uit. [. . . ] Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door de service-afdeling. De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar links of naar rechts lopen Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of in de weg staan. De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen. Als u voor de afvoerslang een verlengstuk gebruikt, mag de binnendiameter hiervan niet kleiner zijn dan de diameter van de meegeleverde slang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF66730X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF66730X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag