Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66710X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66710X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF66710X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF66710X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF66710X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14756 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF66710X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Het eerste gebruik 6 De waterontharder instellen 6 Gebruik van zout voor de vaatwasser 7 Gebruik van glansspoelmiddel 8 Dagelijks gebruik 9 De vaatwasser inruimen 10 Gebruik van vaatwasmiddelen 14 De Multi-tabfunctie 15 Een wasprogramma selecteren en starten 15 De vaatwasser uitruimen Wasprogramma's Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Aanwijzingen voor testinstituten Montage Aansluiting aan de waterleiding Aansluiting aan het elektriciteitsnet Milieubescherming 17 17 18 19 21 21 22 23 24 25 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. correct gebruik · Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. [. . . ] Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets die correspondeert met het gewenste programma (zie tabel "afwasprogramma's"). Wanneer een programma is gekozen gaat het corresponderende controlelampje branden. Druk na het kiezen van het programma de toets uitgestelde start in, tot in het display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden. Het aantal uren in het display knippert niet langer, maar brandt continu. als de functie uitgestelde start is ingesteld , is het controlelampje programma bezig uit. Als het aftellen van de uitgestelde start is verstreken, start het afwasprogramma automatisch en gaat het controlelampje programma bezig branden. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. De selectie van het afwasprogramma en de uitgestelde start kan ook plaatsvinden met de deur dicht. Op deze wijze, als een programmatoets eenmaal is ingedrukt, u nog SLECHTS 3 seconden de gelegenheid hebt om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen, waarna het gekozen programma automatisch zal starten. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Druk opnieuw op de aan-/uittoets; het programma gaat verder waar het was onderbroken. Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren · Houd tegelijkertijd de twee functietoetsen B en C ingedrukt, totdat alle controlelampjes van de programmatoetsen gaan branden en het controlelampje van programma bezig uit gaat. Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde afwasprogramma geannuleerd. Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. Open de deur van de afwasmachine, laat hem op een kier staan en wacht een paar minuten voordat u het serviesgoed uit de machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook beter zijn gedroogd. Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er water van het bovenrek op het serviesgoed in het onderrek druppelt. [. . . ] De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar links of naar rechts lopen. Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of blokkeren. De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen. Als u voor de afvoerslang een verlengstuk gebruikt, mag dit niet langer zijn dan 2 meter en de binnendiameter mag niet kleiner zijn dan de diameter van de meegeleverde slang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF66710X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF66710X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag