Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6630RGX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6630RGX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF6630RGX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6630RGX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF6630RGX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8578 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF6630RGX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en kleine huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. [. . . ] Druk op de navigatietoets uitgestelde start om het deel te selecteren. Blijf op de knop drukken om het aantal uur van de uitgestelde start te selecteren. ­ In het bovenste stuk van het deel wordt de uitgestelde start getoond. Druk op OK-knop om: ­ ga naar het submenu, ­ selecteer een optie, 4. Druk op de navigatietoets programma om het optiemenu te verlaten en terug te gaan naar het deel Programma's . Om een deel te selecteren, drukt u op de navigatietoets programma tot het benodigde deel wordt weergegeven met een gemarkeerd kader. Programma's -deel (A) Dit deel van het display toont de beschikbare wasprogramma's en de duur van elk programma. Het deel wordt groter en het display toont: ­ de wasprogramma's, ­ de duur van de wasprogramma's, 3. Druk op de navigatietoets programma om door het menu met wasprogramma's te bladeren. Electrolux 25 Menu Demomodus Submenu Aan Uit Beschrijving van de optie Met deze functie kunt u een wasprogramma simuleren. Het display toont drie delen en in de linkerbovenhoek van het display ziet u DEMO. Druk op de vrijgaveknop 6 om het deksel te openen 5 van het spoelmiddeldoseerbakje. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen Gebruik van afwasmiddel Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur Dat er te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen. U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand 4 (hoogste dosering). Op het display verschijnt een bericht wanneer het glansmiddeldoseerbakje leeg is Het bericht wordt niet getoond als het wasprogramma bezig is. Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en vaatwaszout. Als u de multitabfunctie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt. U kunt de multitabfunctie niet inschakelen wanneer het programma loopt. Adviezen Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water kunnen opnemen (bijv. Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt: ­ Verwijder alle voedselresten. [. . . ] De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed. Mogelijke oplossing Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het type lading en mate van vervuiling. Zorg ervoor dat een goede plaatsing van het serviesgoed de sproeiarmen niet blokkeert. De filters zijn vuil of niet juist ge- Zorg ervoor dat de filters schoon monteerd en geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF6630RGX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF6630RGX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag