Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6610ROX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6610ROX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF6610ROX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6610ROX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF6610ROX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9607 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF6610ROX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. € Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. € Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. [. . . ] Voer deze stappen uit als u stopt met het gebruik van gecombineerde afwastabletten en voordat u begint met het gebruik van afzonderlijk 5. 4 MyFavourite Met deze optie kunt u het programma dat u vaak gebruikt instellen en bewaren. Houd de toetsen Program en Delay ingedrukt, totdat de programmabalk begint te knipperen. Blijf op Program drukken, totdat de indicatielampjes met betrekking tot het programma MyFavourite en de opties ervan, gaan branden • Op het display wordt de duur van het programma weergegeven. 5 Geluidssignalen De geluidsignalen weerklinken wanneer er een storing plaatsvindt. Na het beëindigen van het programma klinkt er tevens een geluidssignaal. dit geluidssignaal is standaard uitgeschakeld , maar kan worden geactiveerd. Houd de toetsen Delay en Option in, en gedrukt totdat de lampjes beginnen te knipperen. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. 1 De waterontharder instellen Waterhardheid Duitse graden (°dH) 51 - 70 43 - 50 37 - 42 Franse graden (°fH) 91 - 125 76 - 90 65 - 75 mmol/l Clarkegraden 64 - 88 53 - 63 46 - 52 Waterontharder afstelling Handmatig 2 1) 2 1) 21) Elektronisch 10 9 8 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 9, 0 6, 5 - 7, 5 NEDERLANDS 11 Waterhardheid Duitse graden (°dH) 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 Franse graden (°fH) 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l Clarkegraden 36 - 45 28 - 35 23 - 27 18 - 22 13 - 17 5 - 12 <5 Waterontharder afstelling Handmatig 21) 21) 21) 1 1 1 12) Elektronisch 7 6 51) 4 3 2 12) 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 1) Fabrieksinstelling 2) Gebruik geen zout op dit niveau. Houd de toetsen Delay en Option in, en gedrukt totdat de lampjes beginnen te knipperen. Start om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat. U kunt het schuifje voor de vrij te geven hoeveelheid (B) instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid). Plaats een kleine hoeveelheid van het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft. Als u vaatwastabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A). 2 Een programma instellen en starten De Auto Off-functie Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar minuten uit als: • U de deur niet hebt gesloten om het programma te starten. Het indicatielampje en de duur van het laatst ingestelde programma gaan branden. Houd de deur van het apparaat op een kier om een programma in te stellen. € Als u het als laatste ingestelde programma wilt starten, sluit u de deur van het apparaat. € Als u het programma MyFavourite wilt instellen, houd Program dan ingedrukt tot de indicatielampjes van het programma MyFavourite en de opties gaan branden. [. . . ] Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. Com Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf dem Typenschild finden. € Ist die Option nicht mit dem Programm kombinierbar, leuchtet die entsprechende Kontrolllampe nicht. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät auszuschalten und die Einstellung zu bestätigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF6610ROX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF6610ROX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag