Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF65710X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF65710X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF65710X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF65710X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF65710X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11716 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESF65710X (3005 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF65710X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinformatie 2 Beschrijving van het product 4 Bedieningspaneel 5 Het eerste gebruik 6 De waterontharder instellen 6 Gebruik van zout voor de vaatwasser 7 Gebruik van glansspoelmiddel 8 Dagelijks gebruik 9 De vaatwasser inruimen 10 Gebruik van vaatwasmiddelen 13 De Multitab-functie 14 Een wasprogramma selecteren en starten 15 De vaatwasser uitruimen Wasprogramma's Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Aanwijzingen voor testinstituten Montage Aansluiting aan de waterleiding Aansluiting aan het elektriciteitsnet Milieubescherming 16 16 17 19 20 20 21 22 23 24 In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. correct gebruik · Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. [. . . ] In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen. Om de functie uit te schakelen dient u opnieuw deze twee toetsen in te drukken tot het desbetreffende controlelampje van het symbool van de "Multitab-functie" uitgaat. Druk op functietoets B, de lampjes van toets A en C gaan uit terwijl het lampje van functietoets B blijft knipperen. Om de glansmiddeldosering in te schakelen, drukt u opnieuw op toets B, het controlelampjeEinde gaat branden, om Aan te geven dat de glansmiddeldosering ingeschakeld is. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken. Om de glansmiddeldosering weer uit te schakelen dient u de instructies hierboven te volgen totdat het controlelampje Einde uitgaat. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets die overeenkomt met het gewenste programma (zie tabel 'Afwasprogramma's') Wanneer een programma is gekozen gaat het corresponderende controlelampje branden. Op het digitale display is slechts één horizontaal streepje te zien; dit blijft gedurende het hele afwasprogramma zichtbaar. het programma instellen en starten met "uitgestelde start" 1. Druk na het kiezen van het programma de toets uitgestelde start in, tot in het display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. Het aantal uren in het display knippert niet langer, maar brandt continu. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Als het aftellen van de uitgestelde start is verstreken, start het afwasprogramma automatisch en gaat het controlelampje programma bezig branden. De selectie van het afwasprogramma en de uitgestelde start kan ook plaatsvinden met de deur dicht. Wanneer u op een programmatoets drukt, heeft u SLECHTS 3 seconden om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Druk opnieuw op de aan-/uittoets; het programma gaat verder waar het was onderbroken. Een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren · Houd tegelijkertijd de beide functietoetsen B en C ingedrukt, totdat alle lampjes van de programmatoetsen branden en er 3 horizontale streepjes op het digitale display verschijnen. [. . . ] Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. Als u voor de afvoerslang een verlengstuk gebruikt, mag de binnendiameter hiervan niet kleiner zijn dan de diameter van de meegeleverde slang. Evenmin mag de binnendiameter van de voor de aansluitingen aan de afvoer gebruikte koppelingen kleiner zijn dan de diameter van de bijgeleverde slang. Bij het aansluiten van de afvoerslang op een sifon onder de gootsteen moet het gehele plastic membraan (A) verwijderd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF65710X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF65710X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag