Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6551ROX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6551ROX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF6551ROX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6551ROX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF6551ROX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7869 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF6551ROX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en kleine huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen. [. . . ] Programmakeuzetoetsen Met deze toetsen kunt u het wasprogramma kiezen. Druk meermaals op een van de toetsen tot het nummer van het nodige programma op de display verschijnt Zie "Wasprogramma's" voor meer informatie over de wasprogramma's. Toets Energie besparen Met deze functie wordt de temperatuur in de droogfase verlaagd. Wij bevelen aan de deur van het apparaat te openen en deze op een kier te laten om te borden te laten drogen. Op somige programma's heeft de energiebesparingsfunctie geen effect. Multitab-toets Druk op deze toets om de multitabfunctie inof uit te schakelen Zie 'Multitabfunctie'. Annuleertoets Met deze toets kunt u een afwasprogramma of een uitgestelde start die aftelt, annuleren. Weergave programmavoortgang Als u het apparaat aanzet gaan alle 5 LEDlampjes met blauw licht branden Als u de uitgestelde start of een wasprogramma kiest, blijven alle 5 LED-lampjes met blauw licht branden. Als het aftellen bezig is, of een wasprogramma start, gaat alleen het eerste LED-lampje aan. de andere LED-lampjes gaan aan naarmate het afwasprogramma verstrijkt. Aan het einde van een wasprogramma gaan alle 5 LED-lampjes met groen licht branden. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen Gebruik van afwasmiddel Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur Dat er te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen. U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand 4 (hoogste dosering). Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en vaatwaszout. Als u de multitab-functie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt. U kunt de multitab-functie niet inschakelen wanneer het programma loopt. Adviezen Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water kunnen opnemen (bijv. Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt: ­ Verwijder alle voedselresten. Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt: ­ Plaats holle voorwerpen (bijv. ­ Zorg ervoor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen. [. . . ] De benodigde gegevens voor de service-afdeling staan op het typeplaatje. Mogelijke oorzaak Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor het type lading en mate van vervuiling. De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet aan alle kanten bij kan. De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF6551ROX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF6551ROX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag