Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6551ROW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6551ROW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF6551ROW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF6551ROW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF6551ROW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7869 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF6551ROW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en kleine huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen. [. . . ] Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stopcontact. Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het apparaat. Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft gevuld. Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden. 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een afwasprogramma loopt. Programmakeuzetoetsen Met deze toetsen kunt u het wasprogramma kiezen. Druk op een programmatoets en het bijbehorende indicatielampje gaat aan. Zie 'Wasprogramma's' voor meer gegevens over de wasprogramma's. Toets uitgestelde start Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24 uur uit te stellen. Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat. Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en vaatwaszout. Als u de multitabfunctie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt. U kunt de multitabfunctie niet inschakelen wanneer het programma loopt. Houd de functietoetsen D en E ingedrukt tot het Multitab-indicatielampje aan gaat. Houd de functietoetsen D en E ingedrukt tot het Multitab-indicatielampje uit gaat. Adviezen Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water kunnen opnemen (bijv. Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt: ­ Verwijder alle voedselresten. Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt: ­ Plaats holle voorwerpen (bijv. ­ Zorg ervoor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen. ­ Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat zij aan elkaar kleven. Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast te houden. [. . . ] Dit hangt af of het apparaat volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling. 2) Dit programma biedt een tijdsbesparende oplossing met perfecte wasresultaten voor een kleine vaat. Hoewel deze filters maar weinig onderhoud vergen, adviseren wij de filters regelmatig te controleren en zo nodig te reinigen. Om filter (A) te verwijderen, draait u het linksom en haalt u het uit de filter (B). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF6551ROW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF6551ROW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag