Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF65010S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF65010S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF65010S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF65010S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF65010S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2654 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESF65010S (2643 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF65010S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Afwasmachine ESF65010 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www. electrolux. com Inhoud Veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Een wasprogramma selecteren en starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Wijzigingen voorbehouden Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. [. . . ] Druk op functietoets C, de lampjes van toets A en B gaan uit terwijl het lampje van functietoets C blijft knipperen. Om de glansmiddeldosering in te schakelen, drukt u opnieuw op toets B, het controlelampjeEinde gaat branden, om electrolux 15 aan te geven dat de glansmiddeldosering ingeschakeld is. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uittoets te drukken. Om de glansmiddeldosering weer uit te schakelen dient u de instructies hierboven te volgen totdat het controlelampje Einde uitgaat. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het water in uw omgeving. De glansmiddeldosering in te stellen. Een wasprogramma selecteren en starten Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de toets die overeenkomt met het gewenste programma (zie tabel 'Afwasprogramma's') Wanneer een programma is gekozen gaat het corresponderende controlelampje branden. Op het digitale display is slechts één horizontaal streepje te zien; dit blijft gedurende het hele afwasprogramma zichtbaar. Het programma instellen en starten met "uitgestelde start" 1. Druk na het kiezen van het programma de toets uitgestelde start in, tot in het display knipperend het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 9 uur uitgesteld worden. Het aantal uren in het display knippert niet langer, maar brandt continu. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Als de uitgestelde start is verstreken, start het programma automatisch. Als de functie uitgestelde start is ingesteld, is het controlelampje programma bezig uit. Als het aftellen van de uitgestelde start is verstreken, start het afwasprogramma automatisch en gaat het controlelampje programma bezig branden. De selectie van het afwasprogramma en de uitgestelde start kan ook plaatsvinden met de deur dicht. Onthoud dat u op deze wijze, als een programmatoets eenmaal is ingedrukt, u nog SLECHTS 3 seconden de gelegenheid hebt om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen, waarna het gekozen programma automatisch zal starten. 2. 3. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. [. . . ] · Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door de service-afdeling. Gevaarlijke spanning Aansluiting waterafvoerslang Het uiteinde van de afvoerslang kan op de volgende manieren worden aangesloten: 1. Aan de gootsteenafvoer, met bevestiging tegen de onderkant van het werkoppervlak. Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF65010S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF65010S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag