Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF45050WR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF45050WR. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF45050WR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF45050WR te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF45050WR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1918 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ESF45050WR (7066 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF45050WR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing Afwasautomaat ESF 45050 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com INHOUD Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Bediening van het apparaat De waterontharder instellen Gebruik van zout voor de afwasautomaat Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel De Multitabfunctie 9 9 2 5 5 7 7 8 De afwasautomaat inruimen 10 Een afwasprogramma selecteren en starten 10 Afwasprogramma's 12 Onderhoud en reiniging 12 Problemen oplossen 13 Technische gegevens 16 Milieubescherming 16 Montage 16 Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken: · Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1' enz. ), gebruikt u de multitabfunctie (zie 'De Multitabfunctie'). DE WATERONTHARDER INSTELLEN De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Deze tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor de afwasresultaten afnemen. Gebruik van glansmiddel Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer spoelen. Druk op de vrijgaveknop 6 om het deksel te openen 5 van het spoelmiddeldoseerbakje. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen. U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand 4 (hoogste dosering). Draai de glansmiddelknop 4 om de dosering te vergroten of te verkleinen. 30 20 + M AX 4 32 - 1 7 6 5 Gebruik van afwasmiddel Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt. DE MULTITABFUNCTIE De multitabfunctie is voor gecombineerde afwastabletten. Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout. Zorg dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving (raadpleeg de instructies op de verpakking van de producten). De multitabfunctie schakelt de indicatielampjes voor zout en glansmiddel uit. De programmaduur kan toenemen als u de multitabfunctie gebruikt. 10 electrolux Schakel de multitabfunctie in of uit, voordat u een afwasprogramma start. U kunt de functie niet inschakelen of uitschakelen als er een afwasprogramma bezig is. ­ Als u de multitabfunctie hebt ingeschakeld, blijft deze functie ingeschakeld totdat u de functie zelf weer uitschakelt. De multitabfunctie uitschakelen en apart afwasmiddel, zout en glansmiddel gebruiken. Als het afwasprogramma is voltooid, wijzigt u de waterontharder in de waterhardheid van uw omgeving. Stel de hoeveelheid glansmiddel in. DE AFWASAUTOMAAT INRUIMEN Raadpleeg de brochure 'Voorbeelden van RealLife-belading'. [. . . ] Schakel het glansmiddeldoseerbakje in. Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt. De glazen en borden vertonen strepen, witachtige vlekken of een blauwzweem. De multitabfunctie is ingeschakeld (deze functie schakelt het glansmiddeldoseerbakje automatisch uit). Het serviesgoed is nat en mat. Het glansmiddeldoseerbakje inschakelen 1. Draai de programmaschakelaar totdat de display twee horizontale statusstreepjes weergeeft. 4. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF45050WR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF45050WR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag