Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF2000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF2000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF2000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF2000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14162 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF2000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com Veiligheidsadvies / Sikkerhetsråd NL Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. € Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. [. . . ] Controleer of de motor en mes volledig zijn gestopt voordat u het apparaat demonteert en reinigt. Schakel de stroom uit en zet de schakelaar in de uit stand als u het deksel opent. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de accessoires verwisselt of draaiende onderdelen aanraakt. Doe de twee filters in het sapreservoir, het grote filter moet goed op de koppeling passen. Plaats de pulpopvangbak in het apparaat door hem licht naar voren te kantelen. Steek eerst de bovenkant naar binnen en duw vervolgens de onderkant op zijn plaats. Zorg ervoor dat de hendel aan beide kanten van het deksel op z’n plaats valt. Schuif de duwer in de vulbuis door de inkeping in de duwer uit te lijnen met het kleine uitsteeksel aan de binnenkant van de vulbuis. Als u tijdens het schenken het schuim van het sap wilt scheiden, plaatst u de schuimscheider door deze in de sapkan te schuiven. Toerental “1” is speciaal geschikt voor zachte vruchten en groenten. Duw ze met behulp van de duwer voorzichtig omlaag richting de draaiende filter. Opmerking: oefen niet te veel kracht uit op de duwer, aangezien hierdoor de kwaliteit van het eindresultaat achteruit kan gaan of de filter zelfs kan blokkeren. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF2000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag