Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF1000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESF1000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESF1000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESF1000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14458 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESF1000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. • Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is beschadigd , de behuizing is beschadigd. [. . . ] Plaats de filter in het sapreservoir en bevestig hem stevig op de koppeling (“klik”). Plaats de pulpopvangbak in het apparaat door hem licht naar voren te kantelen. Steek eerst de bovenkant naar binnen en duw vervolgens de onderkant op zijn plaats. Controleer of de hendel aan beide zijden van de deksel goed op zijn plaats is vergrendeld. Schuif de duwer in de vulbuis door de inkeping in de duwer uit te lijnen met het kleine uitsteeksel aan de binnenkant van de vulbuis. Plaats de deksel op de sapkan om spetteren tegen te gaan of als u het sap in de koelkast wilt bewaren. Als u tijdens het schenken het schuim van het sap wilt scheiden, plaatst u de schuimscheider door deze in de sapkan te schuiven. Toerental “I” is speciaal geschikt voor zachte vruchten en groenten. Duw ze met behulp van de duwer voorzichtig omlaag richting de draaiende filter. Opmerking: oefen niet te veel kracht uit op de duwer, aangezien hierdoor de kwaliteit van het eindresultaat achteruit kan gaan of de filter zelfs kan blokkeren. Nadat u alle ingrediënten hebt verwerkt en de sapstroom is gestopt, schakelt u het apparaat uit en wacht u totdat de filter stopt met draaien. Schakel het apparaat uit, neem de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de filter is gestopt met draaien. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat u dit product op de juiste wijze weggooit, helpt u om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van dit product. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESF1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESF1000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag