Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESB 3300-U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESB 3300-U. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESB 3300-U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESB 3300-U te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESB 3300-U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11235 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESB 3300-U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com Veiligheidsadvies / Sikkerhetsråd NL Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. € Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. [. . . ] Als de pijl is uitgelijnd met de “Locked” (gesloten)aanduiding, is de kan op zijn plaats vergrendeld. Sluit het deksel en (A) plaats de maatbeker in het vulgat en (B) vergrendel deze. (Met de maatbeker kunt u ingrediënten toevoegen terwijl de blender in werking is. Verwerking van hete vloeistoffen: laat hete vloeistoffen afkoelen totdat ze lauw zijn voordat u deze in de kan giet. Vul de kan slechts voor de helft en laat de blender op lage snelheid draaien. De kan van de blender kan heel heet worden – bescherm uw handen en zorg dat er stoom uit het vulgat kan ontsnappen. Begin op een lage snelheid en zet de blender vervolgens indien nodig op een hogere snelheid. Druk op de knop + om de snelheid toe te laten nemen, en op de knop - om deze af te laten nemen. IJs vermalen: druk enkele malen 3-5 seconden lang op de knop PULSE totdat u tevreden bent over het resultaat. U kunt meer ijs toevoegen via het vulgat terwijl de blender in werking is. Snelle reiniging: giet warm water in de kan en voeg enkele druppels afwasmiddel toe. Grondige reiniging: schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact. Dompel de motorbehuizing nooit in water en spoel deze nooit af onder stromend water!Doe fruit in het filter (gebruik de blender niet om grote pitten te malen, zoals die van pruimen of avocado´s). [. . . ] Oude apparaten op het product of de Het symbool verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESB 3300-U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESB 3300-U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag