Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESB1100RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESB1100RE. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ESB1100RE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ESB1100RE te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ESB1100RE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4067 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ESB1100RE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. € Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. € Gebruik het apparaat niet en til het niet op als - het netsnoer is beschadigd, - de behuizing is beschadigd. [. . . ] Zorg dat het uiteinde van de pijl op de onderkant van het snijgedeelte naar de grootste “ ” op de bodem van de kan wijst. Plaats de blender op een vlak oppervlak en vergrendel de kan op de motorbehuizing. Sluit het deksel en (A) plaats de maatbeker in het vulgat en (B) vergrendel deze. Verwerking van hete vloeistoffen: laat hete vloeistoffen afkoelen totdat ze lauw zijn voordat u deze in de kan giet. Vul de kan slechts voor de helft en laat de blender op lage snelheid draaien. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in door op de toets voor lage of hoge snelheid te drukken. Houd, terwijl het apparaat aan staat, de motor stevig met beide handen vast. IJs vermalen: druk enkele malen 3-5 seconden lang op de knop “ II “ totdat u tevreden bent over het resultaat. U kunt meer ijs toevoegen via het vulgat terwijl de blender in werking is. In plaats daarvan kunt u deze ingrediënten beter in een reeks kleinere porties mixen. Draai het snijgedeelte linksom en trek het omlaag om het snijgedeelte te verwijderen. Snelle reiniging: giet warm water in de kan en voeg enkele druppels afwasmiddel toe. Grondige reiniging: schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact. Dompel de motorbehuizing nooit in water en spoel deze nooit af onder stromend water! [. . . ] Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Oude apparaten Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ESB1100RE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ESB1100RE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag