Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERW33900X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERW33900X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERW33900X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERW33900X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERW33900X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6582 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERW33900X (1937 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERW33900X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekoch. Waarschuwingen en belangrijke adviezen Het gebruik Reiniging van de binnenkant Bedieningspaneel Display Temperatuurregeling Flessenrek Luchtcirculatie Onderhoud Periodieke reiniging Het ontdooien Lampjes van de verlichtin 41 44 44 44 45 46 47 48 48 48 49 50 Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken. Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken. [. . . ] Plaats het apparaat met z'n achterkant zo dicht mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking van hete tot zeer hete delen. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten minste een half uur alvorens de steker in het stopcontact te steken. Daarmee geeft u de olie de gelegenheid in de compressor terug te vloeien. Apparaten welke van een absorptie-unit voorzien zijn kunnen direct in bedrijf genomen worden. Controleer circa 24 uur na het in bedrijf stellen of het apparaat naar behoren werkt. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. afgedankte koelen vriesapparaten moeten volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Vermijd dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral aan de achterkant in de buurt van de warmtewisselaar. De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van het symbool zijn geschikt voor recycling. Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnen-kant met lauw water en een neutraal schoonmaak-middel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaak-middelen, waarmee u de m afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. A - Toets inschakelen / uitschakelen van het apparaatl B - Knop voor het instellen van de temperatuur in de on-derste ruimte C - Keuzetoets van de ruimtes D - Display temperatuurweergave E - Toets voor het inschakelen van de verlichting en het resetten van het alarm deur open (symbolen indien aan-wezig) F - Toets voor het instellen van de temperatuur in de bovenste ruimte Als het display niet verlicht is nadat u de stekker in het stop-contact heeft gestoken, op de toets (A), inschakelen apparaat, drukken. De wijnkoeler is verdeeld in twee ruimtes met verschillende temperaturen. Bovenste ruimte de temperatuur kan ingesteld worden tussen +6 en + 11°C. Dit vak is ideaal voor wijnen die onmiddellijk gedronken worden, vooral witte of jonge rode wijnen. Onderste ruimte de temperatuur kan ingesteld worden tussen +12 en + 18°C. Dit vak is ideaal voor het bewaren en verfijnen van rode of witte wijnen voor langere periodes. De temperaturen in dit vak zijn geschikt voor het bewaren van gerijpte en volle wijnen. De deur van de koelkast is vervaardigd van dubbelverduisterings- en anti-UV-glas om de wijn te beschermen tegen licht, in het geval dat de koelkast in een goed verlichte ruimte staat. Let op de aanbevelingen en de adviezen die u bij aanschaf heeft gekregen of die vermeld zijn in de documentatie over de kwaliteit, de duurzaamheid en de optimale bewaartemperatuur van de wijn. De wijnkoeler is verdeeld in twee ruimtes met verschillende temperaturen. [. . . ] Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: · Belangrijk Het apparaat moet van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERW33900X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERW33900X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag