Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERU14400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERU14400. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERU14400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERU14400 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERU14400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (650 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERU14400 (533 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERU14400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ¥ Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door onze SERVICE-afdeling en laat geen andere dan originele onderdelen plaatsen. ¥ Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te worden. ¥ Tracht, in geval van storing of een defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. [. . . ] ¥ Plaats het apparaat met zÕn achterkant zo dicht mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking van hete tot zeer hete delen. Inhoud Waarschuwingen en belangrijke adviezen . . 26 Gebruik Reiniging van de binnenkant / Ingebruikname / Temperatuurinstelling . . 28 Koelen van levensmiddelen / De indeling van de koeler / Verplaatsen var deurvakken . . 29 Onderhoud Ontdooien / Schoonmaken / Vervangen van de lamp / Tijdelijk buiten gebruik stellen . . 36 27 Gebruik Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. Koelen van levensmiddelen Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: ¥ plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte; ¥ dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het; ¥ plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren. Ingebruikname Steek de steker in de wandkontaktdoos. Open de deur en draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand ÇOÈ (STOP-stand). De koelkast is nu in werking. De indeling van de koeler De rekken zijn naar verschillende hoogten verplaatsbaar. Trek ze daartoe een stukje naar voren en kantel ze omlaag. Temperatuurinstelling De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar een lager cijfer te draaien of verlaagd worden (kouder) door de knop naar een hoger cijfer te draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: ¥ de kamertemperatuur; ¥ de frequentie waarmee de deuren geopend worden; ¥ de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; ¥ de plaats van het apparaat. De werking van de kast kan geheel gestopt worden door de knop in de stand ÇOÈ te draaien. Attentie Het kan voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de koudste stand gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme omgevingstemperatuur of het snel willen koelen van grote hoeveelheden dranken, de kompressor kontinu loopt, waardoor automatische ontdooiing van de koelverdamper niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de thermostaatknop naar een wat minder koude stand, zodat automatische ontdooiing kan plaatsvinden; hierdoor spaart u tevens energie. D338 EZn legvlak zo mogelijk in de onderste geleiders boven de groente- en fruitbak schuiven en daar ook laten liggen. Verplaatsen van deurvakken Het toetsel hebbe een variabele box dat naar de zijkant verschoven kan worden en onder een deurvak is aangebracht. Voor een goede schoonmaakbeurt kan het bovenste deurvakje verwijderd worden door het te schuiven, waarna het weer op zijn plaats gezet wordt. 28 Tips Tips voor het koelen Enkele praktische tips: ¥ Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de rek boven de groentelade geplaatst. ¥ Gekookt voedsel, koude schotels enz. : kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden. ¥ Fruit en groente: worden schoongemaakt in de groentelade(n) gelegd. ¥ Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of aluminiumfolie verpakt. ¥ Flessen melk: worden, goed gesloten, in het flessenrek geplaatst. Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast. 29 Onderhoud Neem v----r het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Belangrijk Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom uitsluitend door door de fabrikant bevoegd personeel uitgevoerd te worden. [. . . ] Het stopcontact met randaarde dat het apparaat voor aansluiting nodig heeft, moet zodanig ge·nstalleerd zijn dat het niet door het apparaat wordt bedekt. 4. Voegafdekprofiel (B) op het apparaat plakken (zie afb. ). 596 I 5 55 x ma + + 5 3 max. Apparaat vastschroeven. Het apparaat is voorzien van verstelbare voeten; u brengt het apparaat op de gewenste hoogte (max. 870 mm) door de voeten in de vier onderhoeken te verstellen. 10 1 2 a C 4 3 b 6 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERU14400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERU14400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag