Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERU13300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERU13300. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERU13300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERU13300 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERU13300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1048 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERU13300 (1034 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERU13300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die richtige Einstellung erhält man, unter Berücksichtigung folgender, die Innentemperatur beeinflussender Faktoren: · Die mittlere Einstellung ist meistens die geeigneteste. Wenn das nicht der Fall ist, ist es nötig, die tiefgefrorenen Lebensmittel innerhalb kurzer Zeit zu verbrauchen (eine Temperaturerhöhung der Tiefkühlkost verkürzt die Aufbewahrungsdauer). 2 Fleisch und Fisch: in Plastikfolie einpacken und auf die Glasplatte, die sich über den Gemüseschalen befindet, legen. Dies ermöglicht auch eine gute Entnahme in kleinen Portionen, ohne daß immer größere Mengen aufgetaut werden müssen; s beachten Sie, daß sich magere Ware besser und länger hält als fette, und daß das Salz die Gefrierlagerzeit verkürzt; s die Ware in Alu- oder Plastikfolie luftdicht einpacken, um die Nährstoffe zu erhalten; s es soll vermieden werden, daß die einzufrierenden Lebensmittel mit den bereits eingefrorenen in Berührung kommen, um eine Wärmeübertragung an diese zu verhindern; Sollte sich die Beleuchtung beim Öffnen der Tür nicht einschalten, ist zu überprüfen, ob die Glühbirne fest eingeschraubt ist; wenn die Störung dennoch bestehen bleibt, die defekte Glühbirne durch eine neue Birne gleicher Leistung ersetzen. [. . . ] Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: s plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte; s dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het; s plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan cirkuleren. Open de deur en draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand «O» (STOP-stand). Voor het invriezen kunt u de thermostaatknop op de gebruikelijke stand laten staan. Wilt u sneller invriezen, dan dient u de thermostaatknop op de koudste stand te draaien. In deze stand kan de temperatuur in het koelvak echter beneden 0°C dalen. De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar een lager cijfer te draaien of verlaagd worden (kouder) door de knop naar een hoger cijfer te draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur; de frequentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. Attentie Het kan voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de koudste stand gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme omgevingstemperatuur of het snel willen koelen van grote hoeveelheden dranken, de kompressor kontinu loopt, waardoor automatische ontdooiing van de koelverdamper niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de thermostaatknop naar een wat minder koude stand, zodat automatische ontdooiing kan plaatsvinden; hierdoor spaart u tevens energie. Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt of haar weer gebruikt na een periode van stilstand, dient u de thermostaatknop op de koudste stand te draaien. Plaats vervolgens de diepvriesprodukten na twee uur in de kast en draai de thermostaat terug naar de gebruikelijke stand. Wij adviseren u om na een stroomuitval de diepvriesprodukten in korte tijd te konsumeren (een temperatuurstijging verkort de houdbaarheidsduur van de produkten). De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien. Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen onmiddellijk gekookt of gebakken worden. Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes voor het maken van ijsblokjes geleverd. Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen aangegeven richting totdat het loskomt. Voor een goede schoonmaakbeurt kan het bovenste deurvakje verwijderd worden door het in de richting van de pijl (zie Fig. Vlees (alle soorten): wordt in plàstic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of alluminiumfolie verpakt. Neem de volgende regels in acht: s kontroleer dat de diepvriesprodukten in de winkel op de juiste wijze bewaard worden; s breng de diepvriesprodukten na aankoop zo snel mogelijk over naar het vriesvak; open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk. In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt. Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te maken. [. . . ] Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Attentie Het apparaat moet van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. Het rooster als volgt opnieuw op het apparaat plaatsen: - het rooster tegen de basis van het apparaat houden en op de haakjes (a) drukken totdat het vastklikt. Neem, voor het uitvoeren van de handelingen, de steker van het apparaat uit de wandcontactdoos. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERU13300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERU13300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag