Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6776

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6776. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERT6776 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6776 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERT6776 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (443 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERT6776 (466 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERT6776

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Khlschrank / refrigerator / rfrigrateur / koelkast / frigorfico / frigorifero GEBRAUCHSANWEISUNGEN INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZINGEN INSTRUES DE USO ISTRUZIONI PER L'USO D GB F NL ERT 6776 TC 152 P 2222 662-13 IT U bent nu in het bezit van een Electrolux product. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het gebruik van uw product op Electrolux rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit u te registreren op onze internetsite electrolux. nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over producten, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen etc. [. . . ] Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in de speciale afbeelding. Belangrijk: Als het aansluitsnoer beschadigd raakt, moet het snoer, eventueel met stekkers, vervangen worden; deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij onze service-afdeling. onder 100 mm A 10 mm B 10 mm NP008 Plaats van opstelling Controleer het koelapparaat op transportschade. Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een centrale verwarming of een gasfornuis. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in de afbeelding. Plaatsing van het apparaat zonder keukenhangkastjes (zie afb. -B). Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet worden afgedekt. Om oneffenheden in de vloer op te heffen is de kast voorzien van ZZn of meer verstelbare voetjes. 32 De klimaatklasse staat op het typeplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort: Klimaatklasse SN N ST T voor een omgevingstemperatuur van +10 tot +32C +16 tot +32C +18 tot +38C +18 tot +43C Onderbouw Dit apparaat kan ook onder het werkblad van de keuken geplaatst worden; ga hiervoor als volgt te werk: 1. verwijder de schroeven waarmee het blad achter aan de haakbeugels bevestigd is; 2. schroef de achtervoetjes van het meubel los en verwijder het 3 mm-tussenstukje; 4. Belangrijk Voor een goede werking van het apparaat dient het werkblad van de keuken van een ventilatieopening van min. 137 cm2 voorzien te zijn. Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, die op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrequentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzigingen; - 87/308 EG-richtlijn van 2. 6. 87 met betrekking tot de radio-ontstoring; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzigingen. Attentie Het apparaat moet van de stroomvoorziening afgesloten kunnen worden; de stekker moet dus ook na de installatie bereikbaar blijven. Tussen de condensor en de wand moet een minimale afstand worden aangehouden: zie afbeelding. 33 WAARBORGVOORWAARDEN (B) Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. [. . . ] De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERT6776

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERT6776 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag