Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6677

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6677. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERT6677 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6677 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERT6677 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (466 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERT6677 (466 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERT6677

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Khlschrank / refrigerator / rfrigrateur / koelkast GEBRAUCHSANWEISUNGEN INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZINGEN ERT 6676 / ERT 6677 D GB F 2222 671-04 NL U bent nu in het bezit van een Electrolux product. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het gebruik van uw product op Electrolux rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit u te registreren op onze internetsite electrolux. nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over producten, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen etc. [. . . ] Wij adviseren u om na een stroomuitval de diepvriesproducten in korte tijd te consumeren (een temperatuurstijging verkort de houdbaarheidsduur van de producten). De normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de stroomuitval kort was (minder dan 12 uur) en het vriesvak vol is. 38 Wijzigen van de deurdraairichting 1. Schroef de pin (2) uit het bovenscharnier (1) en breng hem over naar de tegenoverliggende kant. Schroef de voet (6) uit de bodem en breng hem over naar de tegenoverliggende kant. Monteer de deur en het onderscharnier weer (de schroefgaatjes zijn reeds geboord). De handgreep (3) losschroeven en aan de andere kant van de deur bevestigen (de schroefgaatjes zijn reeds geboard). Zet de kast weer rechtop en kontroleer of de deurafdichting rondom goed sluit. in de winter) kan het voorkomen dat de deurafdichting niet perfect aan de kast hecht. Als u dit proces wilt bespoedigen, is het voldoende om de afdichting m. b. v. een haardroger te verwarmen. Wijzigen van de draairichting van het vriesvakdeurtje 1 2 3 180 4 5 39 Installatie Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden. Tijdens normaal gebruik worden de condensor en de compressor die zich op de achterkant van het apparaat bevinden, warm. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in de speciale afbeelding. Belangrijk: Als het aansluitsnoer beschadigd raakt, moet het snoer, eventueel met stekkers, vervangen worden; deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij onze service-afdeling. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort: Klimaatklasse SN N ST T voor een omgevingstemperatuur van +10 tot +32C +16 tot +32C +18 tot +38C +18 tot +43C Plaats van opstelling Controleer het koelapparaat op transportschade. Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een centrale verwarming of een gasfornuis. Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in de afbeelding. Plaatsing van het apparaat onder keukenhangkastjes (zie afb. -A). Attentie: u dient niet alleen rekening te houden met de omgevingstemperatuur voor dit type product maar tevens met de volgende aanwijzingen: wanneer de omgevingstemperatuur onder de aangeduide minimum waarde daalt, wordt de conserveringstemperatuur in het vriesvak niet meer gegarandeerd; u kunt de bewaarde levensmiddelen dan het beste zo snel mogelijk nuttigen. Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrequentie, die op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrequentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact. Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat volgens de geldende normen te aarden. Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt. [. . . ] De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERT6677

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERT6677 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag