Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6658

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6658. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERT6658 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6658 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERT6658 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (186 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERT6658 (182 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERT6658

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KOELKAST - REFRIGERATEUR - KÜHLSCHRANK - REFRIGERATOR - FRIGORÍFICO GEBRUIKSAANWIJZING - MODE D`EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG - INSTRUCTION BOOK MANUAL DE INTRUÇÕES ERT 6658 NL FR DE GB PT 200380534 B/E/8-1. (06. ) NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] (Type gloeilamp: Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14) 8 NL Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef vast en steek de stekker in het stopcontact. Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed op de werking van de koelruimte. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Oplossing Op een hogere stand instellen. Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan). Als iets niet werkt Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. het opheffen van zulke kleine storingen. Probleem Het apparaat koelt niet voldoende. Het apparaat maakt veel geluid. De temperatuurregelaar is te laag ingesteld. Het apparaat staat niet goed. Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service. Aanwi jzingen v oor de ins t allat eur Technische gegevens Model bruto-inhoud (l) nuttige inhoud (l) breedte (mm) hoogte (mm) diepte (mm) Energieverbruik ERT 6658 koelruimte: 155 koelruimte: 152 595 850 635 0, 326 119 A+ 0, 55 38 38 (kWh/24 uur) (kWh/jaar) energie-efficiëntieklasse neutrale stroomsterkte (A) geluidsniveau (dB) gewicht (kg) Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan. Reiniging Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het apparaat vastgezet zijn. Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm water en wat mild reinigingsmiddel af. Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog. 9 NL Opstelling De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik. Daarom moet het apparaat op een plaats staan waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is, zie onderstaande tabel. Klimaatklasse SN N ST Omgevingstemperatuur +10 . . , +32 °C +16 . . , +32 °C +18 . . , +38 °C Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de temperatuur in de koelruimte te hoog worden. Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de compressor langer werken, de automatische ontdooiing werkt niet meer, de temperatuur in de koelruimte stijgt en er wordt meer energie verbruikt. Als het apparaat waterpas moet worden gezet, kunnen deze afstandsringen worden verwijderd. Zet het apparaat niet direct in de zon of dicht bij een verwarming of fornuis. Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden, dan moeten de volgende minimale afstanden worden aangehouden: Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm. Als de afstand kleiner is, plaats dan een warmteisolerende plaat van 0, 5 tot 1 cm dik tussen de twee apparaten. A: opstelling onder een keukenkastje B: vrije opstelling 2 1 10 NL Deurdraairichting omzetten Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de deurdraairichting van rechts naar links omzetten. Kantel het apparaat voorzichtig achterover en zorg ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. [. . . ] De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: chemische en elektrochemische inwerking van water, abnormale milieuomstandigheden in het algemeen voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of 14 NL gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERT6658

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERT6658 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag