Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6558

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6558. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERT6558 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT6558 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERT6558 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (290 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERT6558 (296 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERT6558

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KOELKAST - REFRIGERATEUR - KÜHLSCHRANK - REFRIGERATOR GEBRUIKSAANWIJZING - MODE D`EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG - INSTRUCTION BOOK ERT 6558 NL FR DE GB 200380298 B/E/5. (06. ) NL Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden: Aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Neem de levensmiddelen uit de koel- en vriesruimte en wikkel ze in enkele lagen krantenpapier of dekens. Maak het apparaat spanningloos en laat de deuren van vries- en koelruimte open. Na het ontdooien de binnenzijde van vries- en koelruimte droog wrijven, de stekker weer in het stopcontact steken en de levensmiddelen weer in het apparaat leggen. Zet na het ontdooien de temperatuurregelaar op de hoogste stand, zodat het apparaat zo snel mogelijk weer de geschikte bewaartemperatuur kan bereiken. Reiniging en onderhoud Wij adviseren u de binnenzijde van de koelkast elke 3 tot 4 weken schoon te maken. De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven. U kunt de vriesruimte het beste schoonmaken en ontdooien als hij leeg of slechts gedeeltelijk vol is. Stof en vuil die zich op de condensor op de achterkant van de koelkast hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen. Maak dan ook het condensbakje bovenop de compressor schoon. Als de koelkast niet in gebruik is Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als volgt te werk: Trek de stekker uit het stopcontact. De deur open laten om geurvorming te voorkomen. Problemen oplossen Lamp vervangen Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt vervangen: Trek de stekker uit het stopcontact. (Type gloeilamp: Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14) Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef vast en steek de stekker in het stopcontact. Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed op de werking van de koelruimte. 9 NL Als iets niet werkt Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Mogelijke oorzaak Probleem Het apparaat koelt niet De temperatuurregelaar is te laag ingesteld. Het apparaat staat niet goed. Oplossing Op een hogere stand instellen. Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan). Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service. Aanwi jzingen v oor de ins t allat eur Technische gegevens Model Bruto-inhoud (l) Nuttige inhoud (l) Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm) Energieverbruik (kWh/24 uur) (kWh/jaar) Energie-efficiëntieklasse Steraanduiding vriesruimte Invriesvermogen (kg/24 h) Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) Neutrale stroomsterkte (A) Geluidsniveau (dB) Gewicht (kg) ERT 6558 vriesruimte: 19 koelruimte: 125 vriesruimte: 18 koelruimte: 119 595 850 635 0, 501 183 A+ **** 2 12 0, 6 38 39 Installeren van het apparaat Vervoer, uitpakken U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan. 10 NL Reiniging Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het apparaat vastgezet zijn. Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm water en wat mild reinigingsmiddel af. Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog. Opstelling De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik. Daarom moet het apparaat op een plaats staan waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is, zie onderstaande tabel. [. . . ] De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: -chemische en elektrochemische inwerking van water, -abnormale milieuomstandigheden in het algemeen -voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden -contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die 16 niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERT6558

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERT6558 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag