Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT16008W8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT16008W8. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERT16008W8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERT16008W8 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERT16008W8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (479 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERT16008W8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. [. . . ] Indicatie waterfilter Als het indicatielampje waterfilter (4) gaat branden is de resterende levensduur van het waterfilter nog ongeveer 20%. als het indicatielampje waterfilter gaat knipperen , is de levensduur van het waterfilter verbruikt. Vervang in dit geval onmiddellijk het waterfilter, zie 'Installatie van het waterfilter'. Druk na vervanging van het waterfilter een paar seconden op de knop voor gewoon water (3) om het indicatielampje voor het waterfilter te resetten. De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Gebruik van het koelvak De temperatuur in dit vak kan ingesteld worden tussen +2 °C en +8 °C. Tijdens de normale werking wordt de binnentemperatuur in de koelkast aangegeven op het display. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · de omgevingstemperatuur · Hoe vaak de deur geopend wordt · De hoeveelheid voedsel die bewaard wordt · Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken. Vakantiefunctie H De vakantiefunctie stelt de temperatuur in op ongeveer +15 °C. Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode (bijv. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het energieverbruik verminderen. Til de voorkant van de koelkast op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen. Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Gebruik daarom een zachte doek met warm water met neutrale zeep om de buitenkant van de kast schoon te maken. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen, deze kunnen de lak, het roestvrij staal en de beschermlaag tegen vingerafdrukken beschadigen. Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact. Het Taste Guard-filter vervangen Voor optimale prestaties moet het Taste Guard-filter eenmaal per jaar worden vervangen. Zie 'Installatie van het Taste Guard-filter' voor de instructies. Zie 'Installatie van het waterfilter' Reservefilters kunnen worden besteld via de service-afdeling van Electrolux. Voor het vervangen van het filter hoeft de wateraansluiting niet te worden afgesloten. de gasfles vervangen Verwijder de gasfles , zie 'Installatie van de gasfles'. [. . . ] Sommige modellen zijn voorzien van een geluiddempende mat onder de kast. Til het schap aan de achterkant op en duw het naar voren tot het vrij komt (B). Afstandsstukken achterkant Plaats de afstandsstukken die in het accessoirezakje zijn meegeleverd zoals afgebeeld. Bevestig de zelfklevende afstandsstukken tussen twee apparaten die tegenelkaar zijn geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERT16008W8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERT16008W8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag