Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERP 34901

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERP 34901. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERP 34901 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERP 34901 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERP 34901 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2870 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERP 34901

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: ­ open vuur en ontstekingsbronnen vermijden ­ de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren · Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. [. . . ] Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symzijn recyclebaar. Draai de knop met de klok mee om de maximale koude te verkrijgen · Draai de knop tegen de klok in om de minimale koude te verkrijgen. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · de omgevingstemperatuur · Hoe vaak de deur geopend wordt · De hoeveelheid voedsel die bewaard wordt · de plaats van het apparaat. Shopping-functie Indien een grote hoeveelheid warm eten wilt plaatsen na bijvoorbeeld boodschappen te hebben gedaan, raden we aan om de Shopping-functie te activeren om de producten sneller te koelen en om te voorkomen dat ander voedsel in de koelkast wordt verwarmd. De Shopping-functie wordt ingeschakeld door op de functietoets te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende . De Shopping-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld. Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functieactivering"). Alarm deur open Als de deur ongeveer 5 minuten heeft opengestaan klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door: · De zoemer gaat af Druk op de functietoets om het alarmgeluid uit te schakelen. 1 Alarmlampje deur open 2 Indicatie positieve of negatieve temperatuur 3 Temperatuurlampje 4 Shoppingindicatie Inschakelen Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken drukt u, als het display niet verlicht is, op de AAN/UIT-schakelaar, het apparaat wordt ingeschakeld. Zodra het apparaat is ingeschakeld, verschijnen de volgende signalen op het bedieningspaneel: · Indicatie positieve of negatieve temperatuur is positief, wat aangeeft dat de temperatuur positief is. Plaats de thermostaatknop in een middenstand en het apparaat is ingesteld om de volgende temperatuur te geven: ruwweg +5°C in de koelkast. Functiemenu Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt, worden de volgende functies met de klok mee geactiveerd · Uitschakelen Het apparaat wordt uitgeschakeld door de AAN/UIT schakelaar langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. daarna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven. Temperatuurregeling De temperatuur in het apparaat wordt gecontroleerd door de thermostaatknop die bovenop de kast zit. Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen: Als de normale omstandigheden hersteld zijn (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Verplaatsbare schappen De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden. Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug. [. . . ] Plaats de stalen compensator zoals aangegeven in de afbeelding en plaats het bovenste gedeelte onder de kop van de schroeven. Lijn de compensator uit met de stalen doorpaneel en draai de schroeven vast. Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat: · De afdichtingsstrip goed bevestigd is aan de kast. Montage-instructies voor het onderste gedeelte van de compensator van de deur 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERP 34901

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERP 34901 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag