Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERG23610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERG23610. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ERG23610 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ERG23610 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ERG23610 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (839 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ERG23610 (646 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ERG23610

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruiksaanwijzing user manual Koelkast Fridge ERG23610 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www. electrolux. com INHOUD Veiligheidsinformatie Bedieningspaneel Het eerste gebruik Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips 2 4 5 5 6 Reiniging en onderhoud 7 Problemen oplossen 8 Technische gegevens 10 Montage 10 Het milieu 11 Wijzigingen voorbehouden VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. [. . . ] De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. richtlijnen. electrolux 11 Ventilatievereisten De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn. min. 200 cm2 HET MILIEU Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. 12 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www. electrolux. com CONTENTS Safety information Control panel First use Daily use Helpful hints and tips 12 14 15 15 16 Care and Cleaning 16 What to do if. . . 17 Technical data 19 Installation 19 Environmental concerns 20 Subject to change without notice SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety. For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission. Children and vulnerable people safety · This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. · If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it. · If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. · The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet. · Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process. · Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer. · The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged. If the refrigerant circuit should become damaged: ­ avoid open flames and sources of ignition ­ thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated · It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any electrolux 13 damage to the cord may cause a shortcircuit, fire and/or electric shock. Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel. [. . . ] There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation). 18 electrolux Problem The appliance does not operate. Solution Switch on the appliance. The mains plug is not connected to the mains socket correctly. During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate. The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ERG23610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ERG23610 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag